'Een bijbel, almanak en kerkboek tegelijk'

De songtekst verhaalt als volgt: "Als ik de tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er zijn twaalf kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen: twaalf maanden in een jaar. Ook zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een kwartaal. Ziet u luitenant, m'n speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk."

Wie heeft er zin om uit te zoeken of de zinsnede over het aantal tekens op de speelkaarten klopt? Om welke speelkaarten gaat het? Zijn de jokers, koningen, boeren en koninginnen uitgezonderd in deze telling of doen ze juist mee? We dagen je uit!