De klimaattop heeft geen zin

Peter

De huidige klimaattop lijkt geen goede resultaten te leveren. De klimaattop heeft geen zin?