'Door stakingsacties BOA's loopt Amsterdam al 300.000 euro aan boetes mis'

qltel

De protestacties van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, kortweg BOA's of handhavers, hebben naar schatting al voor 300.000 euro aan niet geïncasseerde boetes gezorgd. De VVD vraagt een spoeddebat over de veiligheid van BOA's aan in de gemeenteraad van Amsterdam.

"Dit bedrag ligt inmiddels vermoedelijk een stuk hoger, want het niet bekeuren op Koningsdag is niet meegenomen in deze schatting. Filmpjes van tientallen wildplassers in één straat in één uur tijd zijn niet fraai, zeker niet voor een college dat een 'stevige prioriteit' wenst te geven aan handhaving", schrijft VVD-raadslid Rik Torn.

De derving van gemeentelijke inkomsten is mede de reden dat het raadslid om een spoeddebat vraagt. Ook zetten de acties van de handhavers volgens hem de leefbaarheid in de stad onder druk.

Koningsdagstaking
De BOA's, die pleiten voor meer en betere verdedigingsmiddelen op straat zoals pepperspray en een wapenstok, hebben vorige maand vier weken lang actie gevoerd. De laatste stakingsactie van de handhavers zou op Koningsdag zijn. De gemeente wilde die staking vanwege veiligheidsrisico's verhinderen en stapte daarvoor naar de rechter. De rechter stelde de gemeente in het gelijk; de BOA's mochten niet staken.

De rechter had sommige argumenten van de gemeentelijke zijde echter niet als steekhoudend gekwalificeerd, zoals het argument dat de staking alleen maar een politieke staking zou zijn. Niet de gemeente, maar alleen de minister van Justitie en Veiligheid zou over de extra verdedigingsmiddelen voor handhavers kunnen beslissen.

Dat noemt Torn een 'kwalijke zaak'. Hij meent dat het college zich van 'onjuiste standpunten bedient in de discussie rondom de BOA's' en dat het college zijn verantwoordelijkheid als werkgever moet nemen 'en alsnog een aanvraag voor verdedigingsmiddelen bij de minister indient'.