Maffiapraktijken op Haagse Hindoeschool

Harry

Als een soort Kim Jung-Un regeerde oprichter G. bijna tien jaar over de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. Het ‘besturen’ deed hij middels bedrog, verleiding, afpersing, intimidatie, bedreigen en manipulatie met de aanstellingen van bestuursleden en leden van de raad van toezichthouders die dit soort praktijken juist moeten voorkomen.

Een maand geleden is de onderwijsinspectie, na enige verrassingsinspecties, er in geslaagd de aangetaste raad van toezichthouders er toe te bewegen het bestuur weg te sturen. Dictator G. is nog wel voorzitter van de stichting die het busvervoer van de 450 leerlingen verzorgt. Ook dat is een merkwaardige constructie. De stichting heeft tien chauffeurs in dienst die allemaal familie van elkaar zijn. Tijdens de lestijden wordt de school een soort taxichauffeurhangplek want ze hebben geen andere taxiwerkzaamheden. Toen er bezuinigd werd op de subsidies voor het vervoer heeft G. dit opgelost door de leerkrachten twee procent van hun salaris af te persen in plaats van, zoals gebruikelijk, de ouderbijdrage te verhogen. Wie niet betaalde werd weggetreiterd. Financieel inzicht in de stichting, waar veel geld in omgaat, vond G. een overbodige luxe.

Tijdens zijn gloriedagen speelde er ook nog een affaire met een danslerares die een contract en huwelijk werd beloofd, maar soms een fooi, bedreiging en stalking kreeg. Na beëindiging van deze relatie werd ze aangerand en nog verder bedreigd.

Het lijkt wel een scenario voor een film, maar dan wel een die een op een zo verfilmd kan worden. Druk baasje G., in het dagelijks leven ook nog eens aannemer en vastgoedbeheerder, is in de Surinaams-Hindoestaanse kringen in Den Haag geen onbekend figuur. In juni verwacht de onderwijsinspectie met een rapport te komen. Uitgebreide info in de bron van dit item.