Woonwagenbewoners mogen blijven demonstreren

Monique Verlind (DJMO)

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de woonwagenbewoners in Maastricht. De woonwagenbewoners hebben op 2 locaties in Maastricht een kampement opgericht om te protesteren tegen het tekort aan standplaatsen in de gemeente. Hun actie is onderdeel van diverse landelijke acties, naar aanleiding van een beleidskader van de Minister van Binnenlandse zaken over het woonwagenbeleid in de diverse gemeentes.

Gesprek
Over het tekort aan standplaatsen heeft een gesprek met de wethouder plaatsgevonden, maar dat vinden de woonwagenbewoners onvoldoende. Tijdens de zitting heeft de gemeente uitgelegd pas in 2020 meer zicht te hebben op nieuw beleid. Vanwege de tijdsduur vinden de woonwagenbewoners het belangrijk om voortdurende aandacht te vragen.

Grondrecht
De voorzieningenrechter stelt vast dat de betoging in strijd met het bestemmingsplan is, maar vindt dat de gemeente de betoging om die reden niet kan verbieden. Het recht op betoging is een grondwettelijk recht. Dit recht kan alleen worden ingeperkt ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden.

Dit is bepaald in de Wet openbare manifestaties. De gemeente is in de besluiten waarin de betoging wordt verboden helemaal niet ingegaan op deze belangen. Van gezondheidsrisico’s of verkeersproblemen is geen sprake. Van wanordelijkheden is ook niet gebleken.

De woonwagenbewoners mogen hun betoging dus voortzetten. Wel kan de burgemeester voorschriften en beperkingen stellen bij de demonstraties.