Sinti mogen voorlopig blijven staan in Spijkenisse

Monique Verlind (DJMO)

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft vanochtend uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijk kort geding dat door een groep Sinti is aangespannen tegen de gemeente Nissewaard. De Sinti hebben drie caravans en een woonwagen geplaatst op een voormalige woonwagenstandplaats in Spijkenisse. Het college van B&W van Nissewaard heeft hen opdracht gegeven de groenstrook te ontruimen omdat het bestemmingsplan het niet meer toestaat daar caravans te plaatsen.

Nieuw beleidskader Minister
De Sinti zijn hun actie begonnen omdat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli van dit jaar een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagenbeleid heeft opgesteld. Volgens de Sinti volgt daaruit dat de gemeente Nissewaard maar ook andere gemeenten in Nederland nu snel meer woonwagenstandplaatsen ter beschikking moeten stellen. Omdat daar volgens hen nog weinig van terecht komt, voeren ze in het hele land actie door caravans te plaatsen op voormalige woonwagenstandplaatsen.

Betoging
In Spijkenisse maar ook op andere plaatsen in Nederland hebben ze spandoeken aan de caravans opgehangen en benaderen ze actief de pers om hun zaak onder de aandacht te brengen. Het gaat hen er niet per se om dat zij op de groenstrook waar de caravans zijn geplaatst mogen blijven wonen, maar dat er woonwagenstandplaatsen worden aangewezen. De rechter is in dat licht van oordeel dat de actie van de Sinti een betoging is.

Schorsing besluit
Een betoging kan niet zomaar worden beëindigd, dat kan alleen als de betoging tot gezondheidsrisico’s, verkeersproblemen of wanordelijkheden leidt of kan leiden. Omdat daarvan op dit moment geen sprake is, ziet de voorzieningenrechter geen goede reden voor de burgemeester om de betoging te beëindigen. De voorzieningenrechter heeft het besluit van B&W van Nissewaard daarom geschorst totdat er op het bezwaar van de Sinti is beslist. Dat betekent dat zij voorlopig nog op de groenstrook mogen blijven staan.