Onrust in Westland om migrantenhotel

Monique Verlind (DJMO)

Grote onrust in gemeente Westland. Afgelopen dinsdagavond belegde de gemeente een geheime spoedvergadering om te voorkomen dat er een tweede 'Polen-hotel' in het dorp Maasdijk kan worden gebouwd. Doordat dit nieuws te vroeg bekend werd, heeft een ondernemer nog voor het besluit in werking trad een aanvraag ingediend. 

Omdat deze aanvraag dus nog onder onder de oude regels valt, moet de gemeente de aanvraag voor de bouw van een 'logiesgebouw vooor arbeidsmigranten' in behandeling nemen. De gemeente betreurt de gang van zaken zo valt te lezen op de website: "Het college betreurt het daarom ten zeerste dat na afloop van de besloten raadsvergadering, tegen de afgesproken geheimhoudingstermijn in, alle informatie uit de besloten raadsvergadering vroegtijdig naar buiten is gekomen."

De gemeente is nu aan het inventariseren welke gevolgen de op het nippertje ingediiende aanvraag heeft. Volgende week zal de raad worden geïnformeerd.