Raad van State kritisch over voorstel verlaagd collegegeld

sigme

Het voorstel van het kabinet voor verlaging van het collegegeld heeft een kritisch advies gekregen van de Raad van State. Het voordeel komt volgens de RvS niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder de halvering van het collegegeld níet naar het hoger onderwijs zouden gaan, en of het lerarentekort er kleiner door wordt lijkt ze ook twijfelachtig.

Het verlaagd collegegeld was een belangrijk punt voor het nieuwe kabinet dat met bloedspoed - te snel volgens veel instellingen in het Hoger Onderwijs - moet worden doorgevoerd. Invoering zou al per studiejaar 2018-2019 een feit moeten zijn. Nieuwe studenten betalen dan het eerste jaar van hun studie maar de helft van het gewone collegegeld, en voor lerarenopleidingen geldt dat ook voor het tweede jaar. De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft een spoedverzoek voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State heeft het advies klaar. En maakt er gehakt van.

In de toelichting bij het wetsvoorstel staat dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs op zichzelf al goed is. Alleen specifieke groepen gaan niet studeren vanwege de studiekosten. De RvS vraagt zich daarom af waarom de regering dan toch het collegegeld voor álle studenten in het eerste jaar wil verlagen. "Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt dan namelijk terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder de halvering van het collegegeld níet naar het hoger onderwijs zouden gaan."

Voor het verminderen van het lerarentekort is het ook maar de vraag of het helpt, zegt de raad. "Uit de toelichting blijkt niet dat is bewezen dat de hoogte van het collegegeld voor veel studenten een drempel vormt om voor een lerarenopleiding te kiezen. De Afdeling advisering wijst erop dat het lerarentekort niet alleen wordt veroorzaakt doordat (te) weinig studenten een lerarenopleiding volgen, maar ook doordat leraren lang niet altijd in het onderwijs blijven werken. Daarom zijn meer maatregelen nodig om het lerarentekort terug te dringen. De regering zegt hier niets over in de toelichting bij het wetsvoorstel. Daarom is niet duidelijk in hoeverre een verband bestaat tussen het lerarentekort en de hoogte van het collegegeld voor lerarenopleidingen."

Samenvattend laat de Raad van State weten "De Afdeling advisering adviseert de regering om preciezer uit te leggen waarom de wetswijziging nodig is. Ook adviseert de Afdeling advisering de regering om te verduidelijken of de maatregel bijdraagt aan het doel dat de regering ermee wil bereiken."

Aangezien DUO vanaf vandaag een maand niet gestoord wordt door studenten, kunnen er misschien wat extra ambtenaren worden ingezet om het advies te bestuderen. Of om alle reeds ingeknutselde wijzigingen voor het nieuwe collegegeld weer uit alle software te knutselen natuurlijk.