'Rasmea Odeh zal spreken ondanks zionistische bedreigingen'

Monique Verlind (DJMO)

Rasmea Odeh, die in 1970 in Israël tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij twee terroristische aanslagen, zal op dinsdagavond 27 februari op een nog nader te bepalen locatie in Amsterdam (s)preken. Bij de bewuste aanslagen kwamen twee personen om het leven; 9 anderen raakten gewond. De aanslagen werden gepleegd uit naam van het PFLP (het Volksfront voor de bevrijding van Palestina). 

Gezien het verleden van Odeh, heeft de PVV Kamervragen gesteld en eist dat Odeh de toegang tot Nederland wordt ontzegd. De VVD gaat niet zover, maar die wil wel dat de Officier van Justitie aanwezig is op de bijeenkomst om antisemitische uitlatingen te kunnen constateren en vervolgen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Revolutionaire Eenheid, die stelt dat de "zionistische lobby hysterisch reageert op de komst van de Palestijnse 'heldin' Odeh"

De Nassaukerk in Amsterdam, waar de bijeenkomst initieel zou plaatsvinden, zou bedreigingen hebben ontvangen uit diezelfde 'zionistische hoek'. Een woorder van de Revolutionaire Eenheid: "In de eerste plaats veroordelen wij deze zionistische bedreigingen aan een kerk. Het is schandalig dat het bedreigen van een kerk als actievorm wordt gebruikt. In de tweede plaats zullen wij zo snel mogelijk een nieuwe locatie in Amsterdam aankondigen. Als Revolutionaire Eenheid zijn we allerminst verbaasd over deze gang van zaken. De strijd van Odeh is gericht tegen deze zionistische koloniale beweging en het is logisch dat deze beweging haar belangen verdedigt."

Hji vervolgt: "Wij willen duidelijk maken dat er sprake is van een conflict waarbij de zionistische beweging de agressor is. Deze beweging zuiverde op gewelddadige wijze het gebied van Palestijnen en vestigde een staat die bekend is om haar mensenrechtenschendingen. De 'Israëlische' staat kan, met 65 discriminatoire wetten, met recht een Apartheidsstaat worden genoemd."

Volgens een persbericht dat de Revolutionaire Eenheid verspreid heeft strijden ze tegen alle vormen van racisme en discriminatie. "Wij zijn hierin uiterst consequent. Daarom organiseren wij bijeenkomsten tegen de 'Israëlische' apartheid maar zullen wij ook dit jaar weer onder andere de Februaristaking herdenken."

Woordvoerder van RE Maas Hoeder: "Het CIDI weet dondersgoed dat wij tegen elke vorm van discriminatie zijn. Het is een misvatting dat alle Joden deze apartheidsstaat steunen of dat iedereen die hun mensrechtenschendingen rechtvaardigt Joods is. Wij strijden consequent tegen elke vorm van apartheid, dus ook tegen de 'Israëlische' staat."

Hoewel gewapend verzet in een militair conflict legitiem is, heeft Odeh haar betrokkenheid bij een vermeende aanslag altijd ontkend. Maas Hoeder: "De verklaring op basis waarvan zij werd veroordeeld is onder marteling afgedwongen. Wij vinden het schokkend dat het CIDI, de PVV en de VVD waarde hechten aan verklaringen die gedurende een verkrachting zijn gedaan. Dit laat zien hoe gewelddadig hun toekomstvisie voor Nederland is."