'Nieuw kabinet telt zestien ministers'

Redactie

Het kabinet Rutte-III gaat drie ministers meer krijgen dan het huidige, en komt daarmee op zestien ministeries. De VVD zou zes ministers gaan leveren, het CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee.

Landbouw wordt weer losgekoppeld van Economische Zaken, en krijgt ook voedselbeleid onder zich (ongetwijfeld een uitvloeisel van de eiercrisis). Tot 2010 was dit ook een apart ministerie, maar het verdween in het eerste kabinet Rutte. Vrijwel alle ons omringende landen hebben wel een apart ministerie voor de agrarische sector.

Er komt een minister voor Immigratie & integratie, en ook een voor Klimaatzaken. De ChristenUnie en het CDA zouden graag een minister voor Familiezaken zien (een soort opvolger van voormalig ChristenUnie-bewindsman André Rouvoet, die minister voor Jeugd & Gezin was in Balkenende-IV), maar die zou er in deze opsomming van de Telegraaf dus niet komen. Wellicht wordt deze post later aan een staatssecretaris gehangen.

Een van de ingewikkeldste puzzels is de toekomst van het reuzendepartement van Veiligheid en Justitie, ook al wordt dat iets kleiner als de portefeuille Integratie daaruit verdwijnt. D66 en ChristenUnie zien dat liever opgesplitst, maar VVD en CDA willen tot dusver politie en justitie graag in één hand houden.

FOK! Doet voor u een voorspelling hoe de verdeling van de ministersposten er ongeveer gaat uitzien.  Verder speculeren over de formatie en de verdeling van de ministersposten kan op het FOK!Forum.

VVD: Algemene Zaken, Economische Zaken, Sociale Zaken, Defensie, Infrastructuur, Immigratie

CDA: Financiën, Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie , Landbouw

D66: Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Klimaat- en milieuzaken, Wonen & Rijksdienst

ChristenUnie: Volksgezondheid, Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

'Nieuw kabinet telt zestien ministers'
'Nieuw kabinet telt zestien ministers' (Foto: ANP)