Aap legt Kenia plat

Monique Verlind (DJMO)

Dinsdag werd Kenia getroffen door een enorme stroomstoring, veroorzaakt door een aap. Het beest zou op het dak van de Gitaru elektriciteitscentrale zijn geklommen en vandaar op een transformator zijn gesprongen. Deze viel hierdoor uit, waarna overige machines oververhit raakten. Door de kettingreactie die volgde, ontstond een stroomstoring die het hele land trof.

De centrales van KenGen worden beschermd door elektrische omheiningen, waardoor wilde dieren (normaal gesproken) op afstand blijven. In een verklaring op Facebook schrijft KenGen dat ze de zaak in onderzoek hebben en kijken wat ze kunnen doen om de beveiliging te verbeteren. 

Met de aap is het overigens goed afgelopen.