Netbeheerders willen soms gratis stroom

qltel

Alle netbeheerders in Nederland pleiten gezamenlijk voor een flexibel stroomtarief. Als het aan hen ligt wordt elektriciteit duur op het moment dat er weinig wind en zon is en goedkoop of zelfs gratis als die duurzame bronnen wel veel stroom leveren.

Het idee hierachter is dat de vraag en het aanbod van stroom zo beter op elkaar af te stemmen zijn. Aangezien er steeds meer zonnepanelen op daken komen en windmolenparken worden gebouwd verwachten de netbeheerders dat het huidige net er niet op berekend is om in de toekomst al deze stroom te vervoeren. Het uitbreiden van het net om deze stroom wel te vervoeren gaat hen de komende jaren tientallen miljarden euro's kosten.

Daarom zou het beter zijn als lokaal opgewekte energie ook lokaal wordt gebruikt waardoor het net minder wordt belast. Als stroom op piekmomenten goedkoper of gratis zou zijn zal het verbruik hiervan ook omhoog gaan.