FNV: pensioenregels verkleinen koopkracht

Redactie

De nieuwe pensioenregels van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) zorgen niet voor de benodigde rust bij mensen over hun pensioenen en verkleinen de koopkracht van miljoenen Nederlanders. Dat meldt vakbond FNV in reactie op het besluit van de Eerste Kamer om in te stemmen met de regels.

"Na vier jaar maatschappelijk debat is dit een magere uitkomst en ontbreekt er een goed toekomstperspectief. Hierdoor zullen de meeste pensioenen de komende jaren niet meestijgen met de prijzen of de lonen. Dat raakt direct de koopkracht van vele Nederlanders", zegt FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk.