FOK!stok bestaat 10 jaar!

Redactie

Op 22 augustus 2004 bedacht harrie1 het FOK!stok-spelletje. De bedoeling is om deze stok/balk/plank bij een plaatsnaambord neer te leggen en een paar foto's te maken. De volgende moet de plek raden, hem oppikken en bij een ander bord neerleggen.

Zodoende is de stok in 10 jaar tijd 831 keer verplaatst binnen twaalf provincies, 365 (van de 403) gemeentes en 697 verschillende plaatsen. Uiteraard is de stok meerdere malen verdwenen, gestolen, gekaapt en zelfs gegijzeld, maar er was altijd wel weer een nieuwe stok en een nieuwe ronde.

Wil je ook meedoen, kijk dan op het forum