[upd] Zeurpieten te dom om te poepen

Danny

De zeurpieten die zich hevig verzetten tegen de goedlachse, gulle kindervrienden die bekend staan als Zwarte Pieten en die liefst op basis van hun huidskleur zouden willen ontslaan van hun taken, blijken - goh, verrassend - niet vooraan gestaan te hebben toen God de hersenen uitdeelde. 

De Stichting Wij Willen Graties Geld Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden heeft namelijk een hele boze brief geschreven aan het Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). En niet zomaar. Nee, de zeurpieten zijn piswoest vanwege een bericht op satirische onzinsite De Speld, alwaar in een uiteraard uit de duim gezogen bericht niemand minder dan Annemarie Jorritsma meldt dat er naast Zwarte Piet nog meer kwetsende Pieten zullen komen, zoals de Dutchbat-Piet.

"De persoon van Zwarte Piet is voor veel mensen pijnlijk, omdat hij verwijst naar het slavernijverleden. Dat is echter niet de enige nare episode in de Nederlandse geschiedenis. Door de knecht van Sinterklaas ook te laten verwijzen naar de politionele acties en het drama in Srebrenica, plaatsen we hem in een breder perspectief. Daarmee komen we tegemoet aan de kritiek op Zwarte Piet, zonder hem af te hoeven schaffen."

Daarbij wordt ook nog gemeld dat Jorritsma gezegd heeft dat ook die Pieten zwart geschminkt zullen worden omdat dat nu eenmaal de Nederlandse traditie is (wat natuurlijk gewoon zo is en moet blijven).

Maar zeurpieten zouden geen zeurpieten zijn als ze gevoel voor humor, inzicht, begrip van sarcasme en satire en kennis van zaken zouden hebben, en dus gaan ze compleet los en sturen schuimbekkend deze epische brief (pdf) bij monde van ene Mevrouw Dr (la, het staat er echt!) Barryl A. Biekman.

Citaatje voor de lol:

"Zoals u kunt lezen behelst het onderhavige bericht uitspraken van mevrouw A. Jorritsma, Burgemeester van Almere en tevens voorzitter van de VNG. Niet bekend is als zij op persoonlijke titel heeft gesproken of in de hoedanigheid van voorzitter van de VNG en van het College van Burgemeesters. Het bericht doet vermoeden van wel. Aangezien u ook lid bent van het Nederlandse College van Burgemeesters is het voor ons essentieel te weten als u de denkbeelden van mevrouw Jorritsma deelt. Concreet aan u dus de vraag als mevrouw Jorritsma ook namens het College van Burgemeesters heeft gesproken daar de VNG een orgaan is dat erop is opgericht om onder andere de overstijgende belangen van de gemeenten te behartigen.
Zo ja, aan u de vraag: welke actie u uit hoofde van uw functie van Burgemeester en als bestuursvoorzitter van het NiNsee overweegt tegen deze naar de stellige overtuiging van de LPS achterban, zoals zij het kwalificeren ‘verwerpelijke’ denkbeelden van mevrouw Jorritsma. Een orgaan (VNG) dat ‘city diplomacy’ hoog in het vaandel heeft en een belangrijke rol vervult in het kader van de millennium development goals. Een instrument dat gelijke rechten en kansen van alle burgers in de wereld moet stimuleren op cruciale beleidsgebieden."

Ja, het staat er echt. De lul mag nu uit de broek gelachen worden.

Update

De zeurpieten zijn ingefluisterd dat ze te dom zijn om te poepen, en hebben vlug van gratis geld een vervolgbriefje in elkaar gestoken, waarin de Speld wordt beschuldigd van het 'onder het mom van satire onnodig haat zaaien', gek genoeg hetgeen juist de zeurpieten doen tegenover iedereen die weigert Zwarte Piet als het absolute kwaad te zien. Overigens is er opeens een nieuwe term bijgekomen in de afgelopen tijd blijkbaar. 'Afrofobie'. Dat is angst voor vette kroeskoppen. Ofzo.