Kamerleden willen meer vrouwen aan de top

Redactie

Het merendeel van de Tweede Kamerleden is tegen het invoeren van een vrouwenquotum. Wel noemt een meerderheid van de leden het gebrek aan vrouwen aan de top een groot probleem. Dat blijkt uit een enquête van maandblad Opzij onder 101 van de 150 Kamerleden.

Het blad vroeg hun mening over onder meer het invoeren van een vrouwenquotum in bedrijfsleven overheid en politiek. Een meerderheid erkent het probleem en vindt dat er te weinig gebeurt om vrouwen op hogere posities te krijgen, maar 55 procent is tegen een quotum.

Kamerleden noemden als meest voorkomende vooroordelen waarmee vrouwen in de politiek kampen dat ze 'te emotioneel' zouden zijn of een 'excuustruus'. Een van de respondenten gaf bovendien aan dat 'er duidelijk minder goed geluisterd wordt als er een vrouw aan het woord is'.

In Nederland werd in 2008 zo'n 6 procent van de topfuncties door vrouwen bekleed. De PvdA zei toen wettelijk te willen vastleggen dat minstens 40 procent van de topfuncties in het bedrijfsleven door vrouwen worden vervuld. Althans, als het bedrijfsleven niet zelf streefcijfers over het aantal vrouwen vastlegt. In andere landen, waaronder Noorwegen, geldt sinds 2003 een wettelijk quotum.

CDA en ChristenUnie zijn tegen zo'n quotum. Premier Mark Rutte (VVD) gaf in oktober toe dat er weinig vrouwen in zijn kabinet zitten. Hij ziet niets in het maken van afspraken op dit gebied. "Het laatste dat je moet doen is het instellen van quota."

Om de kwestie meer over het voetlicht te krijgen, komt Opzij met de website quotumclicklijn.nl, waar ervaringen, best practices en initiatieven om meer vrouwen aan de top te krijgen worden verzameld.