Toekomst Wereldomroep op het spel

Redactie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet het voortbestaan van de Wereldomroep gaat onderzoeken. In een donderdag aangenomen motie staat dat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt (CDA) moet bekijken welke functies van de Wereldomroep kunnen worden behouden. Deze moeten dan wellicht bij andere organisaties ondergebracht worden.

D66-Kamerlid Boris van der Ham, die de motie indiende, stelt dat de functie van de Wereldomroep door technologische ontwikkelingen deels is achterhaald. De omroep kost jaarlijks zo'n 46 miljoen euro.

Het kabinet informeert de Kamer nog voor de zomer over de toekomst van de Wereldomroep. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer dan beslissen of de Wereldomroep al dan niet wordt opgeheven.