Willem II wil 6,1 miljoen euro van Tilburg

JJdJ1984

Om 14:00 uur vond in Tilburg een persconferentie plaats omtrent de penibele financiële situatie waarin Willem II zich momenteel bevindt. De geldnood bij de Tilburgers is zo groot dat het nog maar de vraag is of de werknemers hun salaris krijgen over mei en juni. Ook de woordvoerder van de Tilburgse club noemt de situatie zeer zorgelijk.

Willem II begon het seizoen met een tekort van 2,9 miljoen en hoopte dat op te vangen met bepaalde clausule's van oud-spelers. Toen deze niet verkocht bleken te worden is het tekort gedekt door externe financiers en de gemeente Tilburg. In Januari tijdens de presentatie van de halfjaar-cijferers werd het tekort al op 4,4 miljoen euro geschat. Nu blijkt dat het tekort aan het einde van dit seizoen ongeveer 5 miljoen euro zal bedragen.

De Tricolores begonnen het seizoen met een eigen vermogen van twee ton en hebben nu een negatief eigen vermogen van 4,8 miljoen euro. Door de financiële tegemoetkoming van de Gemeente Tilburg en externe financiers is dit tekort teruggebracht tot 1,5 miljoen. De problemen zijn nu echter zo groot dat deze en volgende maand de salarissen niet meer kunnen worden betaald. Afgelopen jaren werden de problemen opgelost door inkomsten van het volgende seizoen alvast naar het huidige seizoen te halen.

De externe financiers, de gemeente Tilburg en de KNVB eisen van Willem II dat ze volgend seizoen beginnen met een begroting op 0. De salarishuishouding bij Willem II neemt 78% van de begroting in beslag terwijl de KNVB een norm heeft liggen op 60%

Kort samengevat heeft Willem II momenteel problemen door een negatief eigen vermogen, een liquiditeitstekort en een gat in de begroting voor volgend seizoen. De Tricolores moeten om aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen op korte termijn 1,5 miljoen euro op tafel leggen. De externe financiers hebben aangegeven geen geld meer te willen steken in de Tilburgse voetbalclub, omdat Willem II al eerder een behoorlijk bedrag van de financiers hebben geleend. Mocht er geen oplossing komen dan zullen ook zij hun geld gaan opeisen.

Om de problemen op te lossen zal Willem II opnieuw bij de gemeente Tilburg aan moeten kloppen voor financiële steun. De gemeente heeft al aangegeven geen subsidie te willen verlenen aan de Tilburgers, terwijl de hockeyclub wel zes miljoen euro heeft gekregen.

De gemeente Tilburg heeft een enkele jaren geleden voor dertien miljoen euro het stadion van Willem II overgenomen, waardoor Willem II voor de huur jaarlijks een bedrag moet betalen. Daarnaast betaalt de Tilburgse voetbalclub OZB-belasting. Deze 300.000 euro wil de voetbalclub nu terugeisen. Willem II betaalt alle onderhoudslasten aan het stadion. Ook de kosten die volgens de wet voor rekening van de eigenaar zou moeten komen worden door de Tilburgers betaald. Ook die 380.000 euro willen de Tilburgers nu terug hebben.

Hierdoor komt het bedrag dat Willem II eist bij de Tilburgse gemeente op 680.000 euro aan teveel betaalde lasten. Ook wil het de winst, die de gemeente behaalde bij verhuur van het stadion, delen met de gemeente Tilburg. Het bedrag wat Willem II van de gemeente Tilburg hiervoor zou willen ontvangen is 6,1 miljoen euro.

Tijdens de persconferentie werd in de vragenronde de vraag gesteld of een fusie met andere voetbalclubs uit de regio tot de mogelijkheden behoorde. De voorzitter van Willem II zou daar zeker over na willen denken, ondanks dat het fusieplan omtrent de jeugd recentelijk al vrij snel als niet haalbaar werd geacht. Willem II zal zeer vermoedelijk ook stoppen met het vrouwenvoetbal.

De deadline om de begroting rond te krijgen, een akkoord met externe financiers te sluiten en andere zaken af te handelen is 27 mei.