'Onderwijsinspectie dreigde met sluiting van Haga Lyceum als de directeur niet vertrok'

De Onderwijsinspectie heeft gedreigd met de sluiting van het omstreden Haga Lyceum in Amsterdam. Met dit dreigement is de inspectie zijn boekje te buiten gegaan, zo meldt het NRC. Begin dit jaar kwam de AIVD met een waarschuwing: er zouden op de islamitische school 'richtinggevende personen' actief zijn, die eerder banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie.

Na het signaal van de veiligheidsdiensten werd een positief conceptrapport van de Onderwijsinspectie in de prullenbak gegooid. Er volgde een nieuw onderzoek op het Haga Lyceum. Het tweede rapport was veel negatiever.

Tekortkomingen
De inspectie trof tijdens het nieuwe onderzoek tekortkomingen aan rondom de financiën van het Haga Lyceum. Ook zou het burgerschapsonderwijs onvoldoende zijn. Conclusies die na het eerste onderzoek niet werden getroffen. De vrees voor antidemocratisch onderwijs kon niet worden gestaafd met het onderzoek.

Nadat het tweede rapport was verschenen, kondigde de verantwoordelijk minister Arie Slob aan de bekostiging van de school te zullen stoppen.

Rechtmatig
De grote vraag is of de minister dit wel kon doen en of het rapport van de inspectie wel rechtmatig is. Uit onderzoek van de krant blijkt nu namelijk dat op 19 april van dit jaar, tijdens het nieuwe onderzoek, de inspectie twee Haga-bestuursleden op haar hoofdkantoor ontbood. Het bestuur moest zich afvragen of Atasoy wel 'degene op de juiste plek' is. Er werd gesuggereerd dat als het bestuur niet tegen hem in zou grijpen, de school zou moeten sluiten.

Verder zou Slob al in maart het 'nadrukkelijke verzoek' hebben geuit om alle mogelijkheden te verkennen de financiering van de school te stoppen, desnoods 'buiten de reguliere onderwijswetgeving om', zo staat in interne documenten. Het onderzoek moest vanuit dit 'perspectief' worden voorbereid, mailde een directeur van het ministerie in maart aan Inspecteur-generaal Monique Vogelzang.

Bevoegdheden
Vier hoogleraren zeggen dat de Onderwijsinspectie veel te ver is gegaan in het onderzoek naar het Haga Lyceum. Inspecteurs zouden zich niet aan hun wettelijke bevoegdheden hebben gehouden, zo is de conclusie van de hoogleraren. Ze pleiten dan ook voor een evaluatie van de gang van zaken. De Onderwijsinspectie zegt in een reactie achter het Haga-onderzoek te staan.

Op dit moment lopen er meerdere rechtszaken rondom het overheidsoptreden in het Haga-dossier. Op 24 december beslist het gerechtshof in Den Haag of het rapport van de inspectie moet worden ingetrokken. Begin volgend jaar wordt er de uitspraak verwacht of de bekostiging van de school mag worden stopgezet.