'Vertrouwen is goed, maar controleren is beter'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank Zwolle een taakstraf van 180 uur/subsidiair 90 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden geëist tegen een 69-jarige verdachte van verduistering van stichting gelden. Het OM verwijt de man dat hij, in zijn hoedanigheid van penningmeester, geld heeft verduisterd en vergokt van een stichting in een dorp in Friesland.

Verdachte kwam in beeld na een onderzoek van de Belastingdienst naar betaalverkeer via een Payment Serviceprovider die betaalverkeer van goksites afhandelt. Het is volgens de officier onnodig te zeggen dat dergelijk betaalverkeer niet paste bij de doelstelling van de betreffende stichting. Verdachte had hiervoor geen toestemming en de stichting heeft dan ook aangifte van verduistering gedaan.

Volgens de officier heeft verdachte een lange periode geld van de stichting verduisterd ten behoeve van zijn gokverslaving. De stichting functioneerde op basis van vertrouwen. Zo werd kasgeld bij verdachte door de brievenbus gedaan en werd hij geacht dat te storten. Controle was daar niet op, zodat niet meer is na te gaan wat er aan de strijkstok van verdachte is blijven hangen, aldus de officier.

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter
In deze zaak evenals in diverse andere afgedane en nog lopende strafzaken is te zien dat penningmeesters als heer en meester kunnen beschikken over het geld van de betreffende stichting of vereniging en dat zij van die gelegenheid misbruik kunnen maken om zichzelf te verrijken, aldus de officier. Bij een tekortschietende controle komt de penningmeester er volgens haar vaak gewoon mee weg. “Vertrouw niet enkel op de eigen stukken en spreekwoordelijke blauwe ogen van de penningmeester, maar controleer ook daadwerkelijk de bankafschriften en onderliggende stukken. Stel vragen en wees kritisch. Want als het mis gaat, is de schade groot. “

Ook in deze zaak is volgens de officier te zien hoe erg het mis kan gaan als één persoon verantwoordelijk is voor de financiële handel en wandel. In deze zaak had verdachte namelijk de volledige controle over de financiën en de administratie daarvan. Verdachte had zijn werkzaamheden voor de stichting zo ingericht dat hij vrijwel zonder verantwoording en controle kon beschikken over het geld. Het was de verdachte die het geld jarenlang kon vergokken, in plaats van dat het aan de doelstelling van de stichting ten goede kwam.

Strafeis
Het door de stichting in verdachte gestelde vertrouwen is ernstig beschaamd en dat rekent de officier verdachte zwaar aan. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de stichting. Het is het algemeen maatschappelijk vertrouwen dat is geschonden, het gaat om schending van het vertrouwen van de bewoners van het dorp en de omgeving.”, aldus de officier.

Een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar is hier volgens haar dan ook op zijn plaats met daaraan verbonden een verplichte behandeling voor zijn gokverslaving. Ook vraagt zij de rechtbank als bijzondere voorwaarde op te leggen dat het verdachte wordt verboden gedurende de proeftijd een bestuursfunctie van een vereniging of stichting te bekleden. Ook zal verdachte zich gedurende de proeftijd dienen te onthouden van (financieel) advieswerk ten behoeve van derden omdat er nog sprake is van een onbehandelde gokverslaving.

De rechtbank doet op 20 december 2019 uitspraak.