Cel en gedwongen behandeling voor bestelen kwetsbare slachtoffers

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een vrouw van 52 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Zij heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere diefstallen waarbij zij telkens geld heeft gestolen van zeer kwetsbare slachtoffers, terwijl zij daar als verzorgende werkzaam was.

Ernstig misbruik van vertrouwen
De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf rekening gehouden met het feit dat de vrouw berekenend te werk is gegaan. Zij heeft tijdens haar werkzaamheden in de thuiszorg geldbedragen gestolen van haar cliënten waarbij zij telkens haar eigen, financiële belangen voor ogen heeft gehad. Zodoende heeft de vrouw er niet alleen blijk van gegeven geen respect te hebben voor de persoonlijke eigendommen van anderen en hun persoonlijke levenssfeer, maar ook ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in haar als verzorgde was gesteld.

Nog kwalijker is dat het om kwetsbare en van haar zorg afhankelijke personen ging. Voor hen en hun naaste omgeving hebben deze diefstallen een grote impact gehad. Dit wordt de vrouw zwaar aangerekend.

Gevangenisstraf van aanzienlijke duur
Naar het oordeel van de rechtbank past als reactie op deze strafbare feiten enkel een gevangenisstraf van een aanzienlijke duur. Hierbij is in aanmerking genomen dat de vrouw eerder en bij herhaling is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarnaast moet de vrouw zich onder meer klinisch laten behandelen en moet zij meewerken aan schuldhulpverlening. Ook is bepaald dat de vrouw aan de slachtoffers een schadevergoeding moet betalen.