Meer Syrische asielzoekers en nareizigers in het derde kwartaal

In het derde kwartaal kwamen 5.910 asielzoekers en 1.200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er meer dan de afgelopen drie afzonderlijke kwartalen, maar minder dan in het derde kwartaal van 2018. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het aantal asielzoekers was in het derde kwartaal van 2019 ruim 700 hoger dan in het kwartaal ervoor, maar bijna 300 lager dan in het derde kwartaal van 2018. Het aantal nareizigers is vergeleken met vorig kwartaal met 320 gestegen, en 80 hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Meer Syrische asielzoekers en nareizigers
De toename van het aantal asielzoekers en nareizigers kwam voornamelijk door een groter aantal Syrische asielzoekers en nareizigers. Hun aantal steeg met 46 procent, van 975 in het tweede kwartaal van 2019 naar 1.420 in het derde kwartaal. Ook het aantal asielzoekers en nareizigers met de Eritrese, Turkse en Algerijnse nationaliteit nam toe. Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Nigeria en Iran daalde. Deze zes nationaliteiten vormden in het tweede en derde kwartaal van 2019 de grootste groepen asielzoekers en nareizigers.

Syriërs iets ouder dan overige asielzoekers en nareizigers
Van de Syrische asielzoekers en nareizigers die in het derde kwartaal van 2019 naar Nederland kwamen was bijna 30 procent ouder dan 35 jaar. Bij de overige nationaliteiten was dat 22 procent. Ook in eerdere kwartalen waren de Syriërs wat ouder. Het percentage jongeren tot 18 jaar was iets lager dan bij de overige nationaliteiten, te weten 27 procent tegen 31 procent.

Nareizende gezinsleden
Gezinsleden van de vergunninghouder asiel aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf wordt verleend. Indien zo’n machtiging wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. Deze nareizigers (nareizende gezinsleden) moesten een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De vergunninghouder moet de machtiging binnen 3 maanden na het verlenen van de asielvergunning aanvragen, waarna deze nog 90 dagen geldig blijft.