'DiŽtisten gesponsord door suikerlobby'

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat de diëtistenbranche vergeven is van sponsoring door de voedingsindustrie. Hierdoor loopt de onafhankelijke advisering door diëtisten gevaar. foodwatch roept de sector op haar banden met de voedingsindustrie te verbreken. De branchevereniging van diëtisten (NVD) laat zich sponsoren door bedrijven als Unilever, Nestlé en Friesland Campina.

In plaats van te waarschuwen voor lobby van junkfoodproducenten, geeft de brancheorganisatie juist studiepunten aan diëtisten die suikerlobby-bijeenkomsten bezoeken; de omgekeerde wereld. De oud-voorzitter van NVD - momenteel erevoorzitter van de Europese diëtistenorganisatie EFAD - is tevens vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de suiker lobbyorganisatie KSV. Maandagavond reageerden diëtisten bij het consumentenprogramma Radar over deze ongewenste belangenverstrengeling.

Foodwatch: “Het voedingsadvies van een diëtist moet onmiskenbaar in het belang zijn van degene die het advies heeft gevraagd. Als je ondertussen samenwerkt met de suikerindustrie en je laat sponsoren door pizza-, ijs- en mayonaisefabrikanten, dan heeft dat bewust of onbewust al snel invloed op het advies van diëtisten. Bedrijven stoppen er simpelweg niet zoveel geld in als het geen effect heeft. Dit moet je dus nooit willen als branche.”

Sponsoring door pizza-, ijs- en mayonaisefabrikanten
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) wordt gesponsord door fabrikanten van mayonaise, ijs en frisdrank (Unilever), Pizza (Nestlé/Wagner) en slagroom (Friesland Campina). Hierdoor kan bewust of onbewust het voedingsadvies van de diëtist beïnvloed worden. Maar ook bij het politieke lobbywerk van de branche ontstaan belangenconflicten. Zo is de diëtistenvereniging aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing terwijl haar sponsoren Unilever en Friesland Campina juist veelvuldig worden genoemd bij onderzoek rond kindermarketing en o.a. partners zijn rond de kindermarketing in sprookjespretpark de Efteling. De diëtistenvereniging heeft zelfs een 'gesprekskaart' van Coca-Cola via haar lijfblad naar alle aangesloten diëtisten gestuurd: hoe patiënten moeten omgaan met frisdrankconsumptie. Hiervoor is ondertussen excuses aangeboden na klachten van geschrokken diëtisten.

Accreditatiepunten voor bezoek aan suikerlobbycongres
Voedingsbedrijven proberen diëtisten ook voor hun karretje te spannen middels het organiseren van congressen. Dergelijke congressen worden onder meer georganiseerd door het Kenniscentrum Suiker en Voeding, de lobbyclub van de Suiker Unie. Waar je zou mogen verwachten dat de diëtistenverenigingen hun leden waarschuwen voor dergelijke congressen van de industrie, worden diëtisten er juist naar toe gelokt. Bij deelname kregen ze ‘accreditatiepunten’, in het kader van verplichte bij- en nascholing.

Wat wil foodwatch
Foodwatch roept de diëtisten daarom op om niet meer recht te praten wat krom is maar daadwerkelijk dit kromme beleid recht te zetten: "We weten dat veel diëtisten het hart op de goede plek hebben en integer te werk gaan. foodwatch roept juist hen op tegen dit beleid in verzet te komen en van binnenuit dit probleem aan te pakken. Stop de sponsoring van voedingsbedrijven, stop de accreditatiepunten voor lobbycongressen, stop de (schijn van) belangenverstrengeling, wees transparant, ook over nevenfuncties en baseer je op onafhankelijke bronnen."

Reactie van een (kinder)diëtist
FOK! zocht ook contact met een onafhankelijke (kinder)diëtist. Hij onderstreept de bevindingen van foodwatch: "De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is een schoolvoorbeeld: al sinds haar bestaan is de babyzuivelindustrie hoofdsponsor. Voort wat hoort wat en het sponsoren heeft slechts één doel: de diëtisten in Nederland brainwashen en merkbekendheid vergroten via het kanaal van professionals. De vinger in de pap is groot en veel diëtisten in Nederland doen niet veel meer dan de kunstvoedingsindustrie napraten."

Hij vervolgt: "De invloed van de kunstvoedingsindustrie en al die andere voedingsinsdustrieen is enorm. Niet alleen op de opleiding voor dietist, ook artsen worden geschoold door de (baby)voedingsindustrie. Er wordt zelfs geld bijgelegd en de ziekenhuizen zijn er blij mee. Het is één van de belangrijkste reden dat ik, ik ben kinderdietist, geen bijscholingen meer volg, want de invloed van de industrie is te groot. Het is ook de belangrijkste reden dat ik geen contracten meer heb met zorgverzekeraars, want ook hun invloed op de kwaliteit van het werk is te groot geworden."

Hij besluit met: "Een dietist is geen vrij beroep meer: je kunt je geld alleen nog maar verdienen als je danst naar de pijpen van de (baby)(kunst)voedingsindustrie. Zolang diëtisten dat niet doorhebben, zal er weinig veranderen."