15 maanden cel geŽist voor illegaal inwinnen rundersperma

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een verdachte voor het illegaal inwinnen van rundersperma. Ook verwijt het OM de verdachte het onjuist doen van aangiften inkomstenbelastingen voor meerdere van zijn bedrijven en het valselijk verkrijgen van een lening.

Verdachte werd in 2014 voor soortgelijke feiten veroordeeld door de rechtbank Den Haag. Al snel na die veroordeling ontstond het vermoeden dat hij door ging met het overtreden van de regels met betrekking tot het inwinnen van rundersperma. Ook ontstond het vermoeden dat hij voor meerdere van zijn bedrijven onjuiste aangiften inkomstenbelasting deed waarmee hij de Belastingdienst probeerde te benadelen. Dit resulteerde in een tweede strafrechtelijk onderzoek waarvan vandaag de behandeling was.

Regelgeving
De regelgeving voor het inwinnen van rundersperma is in het leven geroepen om verspreiding van dierenziekten te voorkomen en vond zijn oorsprong na een aantal grootschalige uitbraken van dierenziekten in Nederland. In 2014 wees de rechtbank Den Haag er al op dat de gevolgen van handelen zoals verdachte desastreus kunnen zijn voor de volksgezondheid en de gehele veehouderij. Verdachte heeft geen oog gehad voor deze essentiële waarborgen.

Geldelijk gewin en concurrentievervalsing
Geldelijk gewin is volgens de officier het enige motief van verdachte. Hij is niet bereid om te investeren in zijn bedrijf om een erkend inwincentrum te worden. Dit levert concurrentievervalsing op ten opzichte van partijen die deze investeringen wel doen. Is er echt nood aan de man dan probeert verdachte de Belastingdienst te tillen. Hij lijkt zich daarbij volgens de officier totaal niet te bekommeren om de gevolgen van zijn handelen.

Strafeis
Het enige dat nog indruk kan maken is volgens de officier een langdurige gevangenisstraf, hij eist dan ook 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Om verdere schade te voorkomen verzoekt hij de rechtbank een beroepsverbod als bestuurder van een rechtspersoon en een beroepsverbod als boer /veehouder/stierenfokker op te leggen voor de duur van 6 jaar. Ook verzoekt de officier tot publicatie van de uitspraak in vakblad Boerderij Vandaag. Er is sprake van recidive en het risico op verdere recidive is groot, aldus de officier.

De rechtbank doet op 18 november uitspraak.