'Overname Sandd door PostNL half 2020 gereed'

PostNL en Sandd voegen hun postnetwerken samen om een betrouwbare, bereikbare en betaalbare postvoorziening, met meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers te waarborgen. Nu de staatssecretaris van EZK de samenvoeging onder voorwaarden heeft goedgekeurd, en ook is voldaan aan de overige transactievoorwaarden, gaat PostNL alle aandelen van Sandd overnemen waarna de integratie van beide netwerken start.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “We zetten hiermee een belangrijke strategische stap naar een robuust en stabiel postbedrijf. We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij de leidende positie in de postmarkt. Dat betekent dat we de belangen van alle stakeholders zorgvuldig blijven afwegen, zodat we financiële èn maatschappelijke waarde kunnen creëren. De consolidatie leidt tot meer kwaliteit en continuïteit voor verzenders en consumenten en tot meer baanzekerheid voor postbezorgers. We zullen het gematigde prijsbeleid van de afgelopen jaren voortzetten.”

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Als ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar dan kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm trots ben op wat we met elkaar hebben bereikt. Maar nu is het hoog tijd voor één sterk, Nederlands postnetwerk dat consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn kan bieden. We hebben goede afspraken gemaakt over de integratie en over de toekomst van onze medewerkers.”

PostNL en Sandd kondigden het voornemen om samen te gaan aan op 25 februari 2019. Nadat de ACM op 5 september bekendmaakte geen vergunning te verlenen, deden PostNL en Sandd een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris besloot vervolgens op 27 september om deze toestemming onder voorwaarden te verlenen op basis van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Integratie
De combinatie van beide netwerken biedt bedrijven en consumenten de zekerheid van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en die overal in Nederland bereikbaar blijft.

Deze consolidatie brengt ook meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Voor de overige medewerkers van Sandd wordt gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. PostNL zal daarnaast de samenwerking met sociale werkplaatsen continueren. De consolidatie heeft dus geen gevolgen voor hun medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PostNL verwacht de integratie van de beide netwerken, waarvoor een gedegen plan klaarligt, in het eerste halfjaar van 2020 af te kunnen ronden. In de komende maanden worden, in overleg met de klanten van Sandd, de volumes gefaseerd opgenomen in het netwerk van PostNL. Het grootste deel van de migratie zal begin 2020 plaatsvinden. Na de samenvoeging van netwerken wordt afscheid genomen van het merk en de postzegels van Sandd.