Boeren verzamelen zich in Den Haag

Morgen uiten boeren en tuinders door heel Nederland hun verontwaardiging over het politieke debat dat over de rug van de sector wordt gevoerd. Agrariërs vragen onder de noemer #trotsopdeboer bij de demonstratie in Den Haag en met publieksacties van Groningen tot Zeeland tot Limburg aandacht voor hun bijdrage aan de maatschappij.

LTO Nederland deelt de zorg en verontwaardiging: "Te vaak is de maatschappelijke waardering voor onze sector het slachtoffer van stemmingmakerij om politiek gewin. Samen met de regionale organisaties steunen we daarom leden die een statement willen maken met bijvoorbeeld een open dag op hun bedrijf of een publieksactie in hun gemeente. Voor leden die naar Den Haag willen afreizen is door de lokale afdelingen en regionale organisaties busvervoer georganiseerd."

LTO Nederland hoopt dat politiek Den Haag het signaal dat boeren en tuinders morgen geven serieus neemt. De maatschappelijke waardering voor de sector is groot, het is zorgelijk dat dit zo vaak niet terug te horen is in het politieke debat. Boeren en tuinders protesteren ertegen dat zij door een kleine groep steeds maar weer weggezet worden als een probleem in plaats van een oplossing voor bijvoorbeeld voedselvoorziening, natuurbeheer en een groene leefomgeving. Proefballonnen waarmee het bestaansrecht van de helft van de veehouderij in twijfel wordt getrokken komen hard aan.