RIVM & Mesdag Zuivelfonds met elkaar in de clinch over stikstofmodel

Het Mesdag Zuivelfonds en het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) liggen met elkaar in de clinch over het stikstofmodel van de RIVM. Het Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het RIVM, nu de stikstofwetgeving onderuit is gegaan.

Volgens Mesdag wil het RIVM die transparantie niet  geven. Daarom is Mesdag Zuivelfonds een procedure gestart tegen het rijksinstituut om inzage af te dwingen. “De schade voor de landbouw, de bouwsector en andere projecten is enorm en dat mede doordat het stikstofmodel fouten lijkt te bevatten”, verklaart Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het fonds. Volgens Mesdag mogen wetenschappers die het model willen controleren, het model niet inzien. Het RIVM stelt  volgens Mesdag ‘het niet nodig te vinden’ en ‘de toegevoegde waarde er niet van te zien’ dat externe wetenschappers onder de motorkap van het model kijken.

Echter, Het RIVM kijkt hier heel anders tegenaan en stelt in een verklaring op de website dat externe partijen het model rustig in mogen zien, maar dat dat niet mogelijk is via een 'externe inlog' en dat de onderzoekers daarom zijn uitgenodigd om op het kantoor van het RIVM het model te bekijken. Daarvoor zou in januari 2019 zelfs al een afspraak zijn gemaakt die door de externe wetenschappers zou zijn afgezegd. 

Het RIVM heeft in mei de onderzoekers verzocht om een nadere toelichting op het onderzoek zodat de inzage in het model en de data voorbereid kan worden. De onderzoekers zijn niet op ingegaan op deze uitnodiging van het RIVM. Vanaf vorige week zijn er weer contacten en is het Mesdag Zuivelfonds wederom uitgenodigd bij het RIVM. Daar is het Mesdag Zuivelfonds tot nu toe niet op ingegaan. Wel is op 26 september een brief van de advocaat van het Mesdagzuivelfonds ontvangen. Daar is door het RIVM op 27 september op gereageerd met een herhaling van die uitnodiging.