Klokkenluiderklacht over Trump vrijgegeven

De aanklacht van de onbekende klokkenluider waarin de Amerikaans president Donald Trump beschuldigd wordt van het afdwingen van een onderzoek naar de handel en wandel van Democraat Joe Biden is vrijgegeven. Trump zou de gewraakte acties gepleegd hebben tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 25 juli 2019.

Lees hier het gehele document (uiteraard in het Engels) of hieronder een samenvatting.

Klokkenluider sloeg alarm, omdat de president zijn macht gebruikte "om inmenging te vragen" bij de verkiezingen in 2020.
De klokkenluidersklacht concentreert zich op de bezorgdheid dat president Trump zijn macht gebruikte om 'inmenging van een vreemd land te vragen' bij de verkiezingen. Klager zegt dat de persoonlijke advocaat van de president, Rudy Giuliani, 'een centrale figuur in deze poging is.'

Klokkenluider zei dat ambtenaren van het Witte Huis "diep verontrust" waren door de oproep van Trump aan Oekraïne.
De klokkenluider schreef dat het telefoongesprek van 25 juli, die hij in details beschrijft die vergelijkbaar zijn met het transcript dat woensdag door het Witte Huis werd vrijgegeven, ambtenaren van het Witte Huis "verontrust liet door wat er was gebeurd".

In de klacht wordt opgemerkt dat advocaten van het Witte Huis 'al in discussie waren' over "hoe het gesprek te behandelen aangaande de waarschijnlijkheid, in de samenvatting van de ambtenaren, dat zij hadden opgemerkt dat de president zijn functie misbruikte voor persoonlijk gewin."

Lees ook: Integraal verslag telefoongesprek Trump en Zelensky vrijgegeven

Klokkenluider zei dat ambtenaren van het Witte Huis tussenbeide kwamen om de notities van 25 juli te 'verzegelen'
In de dagen na het telefoongesprek vernam de klokkenluider van meerdere Amerikaanse functionarissen dat hoge ambtenaren van het Witte Huis hadden ingegrepen om "alle berichten van het telefoongesprek te verzegelen, met name het officiële transcript van het telefoongesprek dat, zoals gebruikelijk is in de Witte Huis, werd geproduceerd. Deze reeks acties bevestigde bij mij dat ambtenaren van het Witte Huis de ernst begrepen van wat er in de oproep was gebeurd."

“Ambtenaren van het Witte Huis vertelden me dat ze door de advocaten van het Witte Huis waren 'gestuurd' om het elektronische transcript uit het computersysteem te verwijderen waarin dergelijke transcripties meestal worden opgeslagen voor coördinatie, afronding en distributie naar ambtenaren op kabinetsniveau."

In plaats daarvan werd het transcript ge-upload in een afzonderlijk elektronisch systeem dat wordt gebruikt om geheime informatie van bijzonder gevoelige aard op te slaan en te verwerken. Een ambtenaar van het Witte Huis beschreef deze handeling als een misbruik van dit elektronische systeem omdat de oproep vanuit het perspectief met de nationale veiligheid verreweg niets van doen had.

Klokkenluider zei dat Trump vice-president Pence heeft geïnstrueerd om plannen om naar Oekraïne te reizen te annuleren.
De klokkenluider zegt dat hij of zij van Amerikaanse functionarissen heeft vernomen dat president Trump vice-president Mike Pence heeft opgedragen geplande reizen naar Oekraïne te annuleren om de inauguratie van president Volodymyr Zelensky in mei bij te wonen. In plaats daarvan stuurde hij minister van Energie Rick Perry om de delegatie te leiden.

De klokkenluider zei ook dat hij of zij van de Amerikaanse functionarissen hoorde dat Trump geen ontmoeting met Zelensky wilde hebben totdat Trump zag hoe Zelensky "'zou handelen' in zijn functie, aldus de klacht.

Lees ook: Democraten gaan vol voor afzetten Trump

Klokkenluider somt getuigen op van het gewraakte telefoongesprek.
De klokkenluider zegt dat het telefoongesprek tussen de president en de Oekraïense president op 25 juli niet geheim was,  omdat het 'naar verwachting' routine was.

Hij geeft een lijst van verschillende mensen die bij het gesprek aanwezig waren en zich inlazen nadat het was gebeurd, zowel getuigen in het Witte Huis, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendienst.

Klokkenluider zegt dat ambtenaren met Rudy Giuliani spraken over "de schade beperken" voor de nationale veiligheid.
Amerikaanse functionarissen waren bezorgd, zei de klokkenluider, over Trump's privéadvocaat Rudy Giuliani en zijn contact met Oekraïne. De klokkenluider beweert dat de Amerikaanse functionarissen geloofden dat Giuliani een direct kanaal was tussen de president en functionarissen in Kiev.

Twee functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hadden met Giuliani gesproken 'in een poging' de schade te beperken 'voor de Amerikaanse nationale veiligheid'.

De ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ook een ontmoeting gehad met Oekraïense leiders om het verschil in inhoudte begrijpen van berichten die ze ontvingen van Amerikaanse functionarissen en Giuliani.

De klacht beschrijft ook hoe staatsambtenaren op de dag na de oproep van de president met de Oekraïense leider, Oekraïense politieke figuren ontmoetten en advies gaven over 'hoe te navigeren naar de eisen die de president aan de heer Zelensky had gesteld'.

Lees ook: De dubbele standaard' van Democraten betreffende Oekraïne en Trump

Aanvulling 16:34 uur:

Klokkenluider beweert dat admin gebruik van Intel-systeem om transcriptie te verzegelen 'misbruik' van het systeem was.
Volgens zijn klacht beweert de klokkenluider dat de admins andere transcripties van Trump om politieke redenen in een geheimer computersysteem hebben opgesloten. 

De klokkenluider beschrijft hoe het transcript van het Trump-Zelensky-telefoongesprek was verplaatst naar een computersysteem dat wordt beheerd door het bestuur van inlichtingenprogramma's van de Nationale Veiligheidsraad. Deze stap was voor sommige ambtenaren zorgwekkend en intern hun bezorgdheid deelden dat dit een 'misbruik van het systeem' was.

"Volgens functionarissen van het Witte Huis met wie ik sprak, was dit 'niet de eerste keer' onder deze regering dat een presidentiële transcriptie in dit systeem op codewoordniveau werd geplaatst, uitsluitend met het doel om politiek gevoelige, in plaats van nationale veiligheidsgevoelige, informatie te beschermen."

Klokkenluider verward door Trump's Crowdstrike-obsessie.
De klokkenluider spreekt zijn verwarring uit over verwijzingen van Trump naar CrowdStrike tijdens zijn gesprekken met de president van Oekraïne.

Enige context: de Democratische Partij heeft CrowdStrike in 2016 ingehuurd om hacks op zijn computers te onderzoeken, die later aan de Russische overheid werden toegeschreven. In het telefoongesprek noemde Trump het Amerikaanse cybersecuritybedrijf en zei: "de server, ze zeggen dat Oekraïne het heeft." Trump moedigde ook Zelensky aan om 'erachter te komen wat er is gebeurd' met de server.