Volgende week meer duidelijkheid over toekomst AEB

Wat gaat er gebeuren met het Afval Energie Bedrijf (AEB)? Volgende week wordt de crisis rondom het AEB besproken in een commissievergadering en een week later in de Amsterdamse gemeenteraad. Het stadsbestuur meldt vandaag in een brief dat zij verwacht dat er dan meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van het bedrijf.

"Op dit moment kan nog niet meer informatie worden gedeeld, omdat mogelijke oplossingsrichtingen in een cruciale fase zitten." Er wordt nog altijd gezocht naar een oplossing voor de - voornamelijk financiële - crisis rondom het Afval Energie Bedrijf. Zo zijn er meerdere partijen die hun interesse hebben getoond om een deel op te kopen. Ook de optie faillissement is nog niet van de baan.

Toekomstplan
Een gezamenlijke commissie komt op donderdagavond 12 september samen. De verwachting is dat de commissie zal bestaan uit een openbaar en een besloten deel. Vervolgens vindt de behandeling in de gemeenteraad van 18 en 19 september plaats. Dan zal er echt een duidelijk toekomstplan voor AEB komen.

Oplopende kosten
Door het stilleggen van de verbrandingsovens kan Amsterdams bedrijfsafval nauwelijks nog verwerkt worden en lopen de kosten dagelijks op. Daarnaast moet al het overtollige afval nu naar andere locaties en daarvoor moet weer betaald worden. AEB is niet alleen verantwoordelijk voor de afvalverwerking, ook de verwerking van het rioolslib van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht valt onder hun verantwoordelijkheid. Daarnaast worden 35.000 huishoudens verwarmd met restwarmte van het AEB.