Crisis bij waterschap door problemen AEB: 'Rioolslib kan bijna nergens heen'

Door de problemen bij het AEB dreigt Amsterdam het rioolslib uit de rioolzuivering niet meer kwijt te kunnen. Momenteel gaat het rioolslib, de vervuilde modder die overblijft na zuivering, naar een tijdelijke rioolzuivering in Terneuzen, maar die is tijdelijk en een definitieve oplossing is nog niet in zicht. Het waterschap spreekt van een crisis.

Sinds het Afval Energie Bedrijf (AEB) in juli grotendeels is stilgelegd, is het rioolslib uit Amsterdam een groeiend probleem geworden. Tussen het gedeeltelijk stilleggen van het Amsterdamse verwerkingsbedrijf en de tijdelijke opslag in de Zeeuwse havenstad zit ruim een maand. In de tussentijd stapelde het bedrijfsafval en het rioolslib zich op.

Tijdelijk opslag Terneuzen
Een tussenoplossing is de rioolzuivering in Terneuzen, daar komt op dit moment het rioolslib uit Amsterdam terecht. De opslag is is voor een jaar en dus tijdelijk, waardoor in tussentijd moet worden gezocht naar een andere rioolzuivering.

"Er wonen 1,3 miljoen mensen in de regio Groot-Amsterdam", zegt Ton Boon van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). "Die kun je niet vragen om even een tijd niet naar de wc te gaan". Behalve de opslag in Terneuzen kan Amsterdam de poeprestanten van haar inwoners op dit moment nergens kwijt.

Andere depots
Een andere mogelijkheid is om het gronddepot in Westpoort klaar te maken voor de opslag. Dit zal naar verwachting vanaf half september gebeuren. Ook is het waterschap AGV in gesprek met Rijkswaterstaat over hun baggerdepots, waar tevens vervuild baggerslib kan worden opgeslagen. Beide locaties zouden ook weer tijdelijke opslagplekken zijn.

Wel zitten er nog haken en ogen aan de opslaglocatie van Rijkswaterstaat, want de vergunning van het baggerdepot staat het storten van rioolslib niet toe. Wanneer de opslagplek wel kan worden gebruikt, is niet duidelijk, maar andere opties zijn nog niet in zicht.

AEB
"De meest ideale situatie is toch dat het AEB weer in vol bedrijf gaat draaien", zegt Boon. "Dat zou het meest gunstige zijn voor deze rioolcrisis, maar in de tussentijd moeten we zoeken naar een nauwgezette oplossing."