OM wil verbod voor Caloh Wagoh MC

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag de rechtbank Midden-Nederland gevraagd de Caloh Wagoh Main Triad (Motorcycle Club) te verbieden en de vereniging te ontbinden.

Het verzoek om Caloh Wagoh te verbieden is onderdeel van het landelijk en allesomvattend optreden tegen outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Daarin zijn met succes procedures gevoerd die hebben geleid tot een verbod van de criminele motorclubs Bandidos, Satudarah, Hells Angels, No Surrender en de ‘brotherhood’ Catervarius.

Het OM heeft het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, omdat Mijdrecht kan worden gezien als de belangrijkste plaats voor Caloh Wagoh. In Mijdrecht is de motorclub opgericht en vergadert de Junta Nacional, het centrale bestuur van Caloh Wagoh.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is voortgekomen uit De Crips, de oudste streetgang van Den Haag. In 2016 is deze bende met de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen (‘Ons Leven’) MC samengevoegd tot Caloh Wagoh. De leider “patron” van de club Delano R. zit sinds eind 2018 in voorlopige hechtenis op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij liquidaties.

Intensief onderzoek door het OM en de politie heeft een waslijst aan voorbeelden opgeleverd van betrokkenheid van Caloh Wagoh bij geweldsmisdrijven, afpersing, drugshandel, wapenbezit en andere misdrijven. Het OM trekt hieruit de conclusie dat de motorclub zich in strijd met de openbare orde gedraagt en op de samenleving een ontwrichtende uitwerking heeft. De geweldsuitbarstingen op de openbare weg zijn bovendien heftig en levensgevaarlijk voor toevallige omstanders.

Wetteloosheid
(Bestuurs)leden van de club maken zich in de ogen van het OM structureel schuldig aan ernstige strafbare feiten. Binnen de club bestaat een subcultuur die het plegen van geweld door de leden uitdrukkelijk stimuleert en faciliteert. De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop Caloh Wagoh zich in de samenleving laat zien, zich afsluit van overheidscontrole en die zelfs actief tegengaat, creëert een subcultuur van wetteloosheid. Het structureel plegen van criminaliteit is de norm.

De club treedt bewust naar buiten met een gewelddadige reputatie en uit zijn ware aard in videoclips en op social media met veel verwijzingen naar geweld. Leden van Caloh Wagoh worden geacht onvoorwaardelijk hun broeders in geweldsituaties te steunen. Wanneer leden van de motorclub onvoldoende bereid zijn om geweld te gebruiken kunnen zij vanwege deze ‘laffe houding’ zelf slachtoffer worden van heftige represailles. Het wordt leden zo onmogelijk gemaakt zich te verzetten tegen de geweldscultuur binnen de club. Naast intimidaties, bedreigingen en gewelddadigheden tegen overheidspersoneel zijn ook werknemers en klanten in de horeca regelmatig slachtoffer van geweld.

Kroongetuige
In het verzoekschrift zijn door het OM verklaringen van een kroongetuige opgenomen. Het gaat om een kroongetuige, die zelf ook verdachte is in het onderzoek naar onder andere de liquidatie van Jaïr Wessels in 2017. Volgens deze getuige gebruikt de leider van Caloh Wagoh de club om opdrachten uit te zetten voor liquidaties en andere beschietingen met antitankwapens en Kalasjnikovs. In criminele inlichtingen (TCI) komt naar voren dat het mogelijk is om een moord tegen betaling uit te zetten bij Caloh Wagoh. Ook wordt de motorclub gebruikt om auto’s en wapens die voor liquidaties worden gebruikt op te slaan.

De conclusie in het verzoekschrift is dat Caloh Wagoh structureel en onlosmakelijk verbonden is met criminaliteit en niet zozeer met een passie voor motorrijden. Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden. De clubkleding en het gewelddadige imago van de club worden ingezet om het plegen van strafbare feiten te vergemakkelijken en de wil van de club aan anderen op te leggen. Een minder vergaand alternatief dan een algehele verbod van Caloh Wagoh is niet voorhanden. Alleen strafrechtelijk en bestuurlijk optreden tegen individuele leden en chapters volstaat niet om de maatschappelijke ontwrichting het hoofd te bieden die Caloh Wagoh veroorzaakt.

Beschermen
Door een verbod van Caloh Wagoh motorclub wordt het kwaad bij de bron aangepakt en niet alleen de uitwassen bestreden. Alleen een verbod kan toekomstige slachtoffers van intern en extern geweld en de samenleving als geheel beschermen.