'Zoon en kroonprins Bin Laden gedood'

Het heeft er alle schijn van dat de wereld weer een terrorist minder heeft. Hamza bin Laden, zoon van opperterrorist Osama bin Laden, is op ongeveer 30-jarige leeftijd gedood, zo melden (anonieme) bronnen binnen de Amerikaanse militaire macht.

Hamza was naar verluidt het lievelingskind van Osama, die hem met zijn derde vrouw kreeg. Nadat grote broer Saad bin Laden in 2009 werd gedood, moest Osama op zoek naar een nieuwe troonopvolger binnen Al-Qaeda en dat werd Hamza.

De kroonprins was in elk geval nog in leven na de aanval in 2011 in het Pakistaanse Abbottabad, waar halfbroer Khalid en vader Osama door Amerikaanse commando's werden gedood. Hoe Hamza het overleefde is nog niet helemaal duidelijk: volgens de één zou hij het complex ontvlucht zijn, volgens anderen - die zeggen dat er écht niemand ontsnapt kon zijn - was hij op dat moment helemaal niet aanwezig.

Kort na de dood van Osama zwoer Hamza wraak, maar veel hoorde men niet van hem, ook niet toen hij in 2015 genoemd werd als mogelijke opvolger van Al-Qaeda-baas Al-Zawahiri. De paar boodschappen die hij wél de wereld in stuurden waren allemaal redelijk hetzelfde: strijd tegen Joden, de VS, NAVO-lidstaten, Rusland, heilige oorlog dit dat, je kent het wel.

Vorig jaar kwam Hamza's laatste bericht, met niet geheel verrassend een oproep tot een heilige oorlog tegen de VS. Ook werd bekend dat hij inmiddels was getrouwd met een dochter van niemand minder dan Mohammad Atta, de leider van de 9/11-kapers. Zeker na het instorten van IS werd Hamza als steeds groter gevaar gezien, omdat Al-Qaeda zich weer 'in ere' wilde herstellen.

Over de dood van Hamza is niet veel bekend, zoals dat met dergelijke terroristen vaak gaat. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer hij precies is gedood, maar de VS zou er een rol in hebben gespeeld. Het Witte Huis houdt zich vooralsnog stil.