Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot ruim 8 600 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten van wie drie kwart werkzaam is in de IT- en informatiedienstverlening. De toename van het aantal Indiase migranten betreft grotendeels kennis- en gezinsmigranten. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar Indiase migranten.

Van buiten de Europese Unie vormden Indiase immigranten in 2017, na de Syrische immigranten, de grootste groep die zich in Nederland inschreef. De instroom Indiase immigranten is in de periode 2012-2017 jaarlijks toegenomen. In 2012 kwamen 3 955 migranten uit India naar Nederland, in 2017 waren dat er 8 630.

Indiase immigranten zijn voornamelijk kennis- of gezinsmigrant
De stijging van Indiase immigranten in de periode 2012–2017 is met name toe te schrijven aan de toename van Indiase kennis- en gezinsmigranten. Het grootste gedeelte van de immigranten die in de periode 2012-2017 naar Nederland kwam, is kennismigrant (44 procent) of gezinsmigrant (37 procent).

Alhoewel het aandeel studiemigranten uit India een stuk lager is (14 procent), komen er wel steeds meer naar Nederland. In 2012 kwamen er 425 studiemigranten naar Nederland, in 2017 waren dat er 1 400.

Kennismigranten werkzaam in IT- en informatie dienstverlening
Drie op de vier Indiase kennismigranten zijn werkzaam in de IT- en informatiedienstverlening. In deze sector houden Indiase immigranten zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, maar ook met advisering op het gebied van informatietechnologie.

Kennismigrant heeft hoger persoonlijk inkomen
Indiase kennismigranten hebben een hoger persoonlijk inkomen dan de doorsnee werknemer of zelfstandige in Nederland. Het doorsnee (mediaan) persoonlijk inkomen 2013-2017 bedroeg voor het totaal werknemers en zelfstandigen in Nederland 34,0 duizend euro. Indiase kennismigranten verdienden in doorsnee 40,3 duizend euro.

Het doorsnee persoonlijk inkomen van de Indiase kennismigrant is in de periode 2012-2017 minder gestegen dan het doorsnee persoonlijk inkomen van het totaal aantal werkenden in Nederland. Ten opzichte van 2013 lag het doorsnee persoonlijk inkomen van werknemers of zelfstandigen in Nederland 5,4 procent hoger in 2017. Het mediaan persoonlijk inkomen van de ingestroomde Indiase kennismigrant in 2013 bedroeg 39,6 duizend euro, in 2017 was dat 3,9 procent hoger.

Indiase immigranten wonen geconcentreerd
Indiase immigranten wonen geconcentreerd in een beperkt aantal gemeenten. De kennis- en gezinsmigranten die in 2017 naar Nederland kwamen, wonen met name in Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven.

De meerderheid van de immigranten die in Delft gaan wonen, zijn studiemigranten. Indiase studiemigranten volgen voornamelijk universitaire studies in de richting van techniek, industrie en bouwkunde. Naast Delft, gaan studiemigranten ook in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam wonen.