41% werkenden verdenkt collega's van 'spijbelen'

Maar liefst 41 procent van de werkende Nederlanders verdenkt hun collega’s ervan weleens een dagje te spijbelen. Opvallend genoeg zijn mannen veel achterdochtiger dan vrouwen: 46 procent tegenover slechts 34 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.108 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden stoort 55 procent zich aan collega’s die te laat komen en 47 procent is geen liefhebber van collega’s die te vroeg naar huis gaan.

Brabanders lijken de meeste waarde te hechten aan strakke werktijden. Zo ergert tweederde van hen zich aan laatkomers en krijgt 52 procent een kwade blik van collega’s die te vroeg uitklokken. “Ik hoor bij het gedeelte Brabanders dat zich hier niet aan stoort”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Daarom hanteer ik ook geen vaste begin- en eindtijd. Iedere werknemer heeft de vrijheid om ergens rond negen uur in te klokken. Als je wat later binnenkomt, ga je ook gewoon wat later weg – makkelijk zat.”

Negatieve invloed
Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de afwezigheid, maar ook de aanwezigheid van collega’s voor ergernissen zorgt. Zo stelt één op de acht ondervraagden dat collega’s van negatieve invloed zijn op zijn of haar productiviteit. Onder dertigers ligt dit percentage op maar liefst zeventien procent. Bij één op de tien respondenten zijn collega’s zelfs van negatieve invloed op het werkplezier. Als hoofdredenen hiervoor noemen zij voornamelijk roddelen, liegen en zwart gemaakt worden door collega’s.

Maar ook het verspreiden van een vreselijke transpiratiegeur noemde een van de respondenten als de aanleiding voor het verlies van zijn werkplezier. Franke: “Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar over het algemeen zijn mijn collega’s altijd van positieve invloed geweest op zowel mijn productiviteit als werkplezier. Deze uitkomsten laten zien dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking hier helaas anders over denkt, vanwege een breed scala aan redenen.”

Goede vrienden
Ondanks bovenstaande irritatiepunten is het overgrote deel van de ondervraagden erg te spreken over hun collega’s. Zo zegt maar liefst 89 procent dat er bij hun huidige werkgever sprake is van een goede sfeer op de werkvloer. Daarnaast stelt zestig procent goed bevriend te zijn met één of meerdere collega’s. Friezen (72 procent) en Groningers (68 procent) houden er de meeste werkvrienden op na, Flevolanders (48 procent) en Utrechters (51 procent) de minste.

Franke: “Als bedrijfseigenaar vind ik het ontzettend belangrijk dat alle medewerkers met elkaar door een deur kunnen. Iedere vorm van roddelen probeer ik daarom de kop in te drukken, al neem ik klachten en/of opmerkingen natuurlijk altijd serieus. Als iedereen goed met elkaar kan opschieten, zijn medewerkers ook bereid een stapje extra te zetten, voor elkaar en voor het bedrijf. Daar ben ik van overtuigd.”

41% werkenden verdenkt collega’s van ‘spijbelen’ (Afbeelding: Acties.nl)
41% werkenden verdenkt collega’s van ‘spijbelen’ (Afbeelding: Acties.nl)