Overleden persoon Zwarte Cross kwam niet door geweld om het leven

De organisatie van het Zwarte Cross festival heeft een pijnlijke fout gemaakt. Eind juni werd er namelijk een concept persbericht verstuurd waarin werd gemeld dat het festival zonder calamiteiten verlopen zou zijn. Daarin staat ook te lezen dat altijd gemeld dient te worden, ook al waren er wel calamiteiten. Dat er iemand tijdens je festival op de camping overlijdt valt natuurlijk niet onder calamiteiten te scharen.

Toch is er enigzins goed nieuws te melden voor het festival: De politie weet te melden dat er na het aantreffen van de overleden persoon op het campingterrein van festival de Zwart Cross vrijdagmiddag er onderzoek is gedaan naar de identiteit en doodsoorzaak. Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er geen sprake is van een geweldsmisdrijf.

Onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande. Met het oog op de privacy wil de politie geen verdere informatie delen die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen raakt. Een familieagent onderhoudt contact met de nabestaanden. Voor getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld.