Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan eiken weren om rups

Op zeer korte termijn gaat het Verenigd Koninkrijk de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU-landen verbieden. Het verbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber, met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Vanaf dat moment mag voor de betreffende bomen geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven. De exacte ingangsdatum is op dit moment nog niet bekend.

Waarom besluit het Verenigd Koninkrijk tot deze aanscherping?
De eikenprocessierups komt slechts op beperkte schaal voor in het Verenigd Koninkrijk en men wil nieuwe introducties voorkomen. Daarom mogen eiken alleen geïmporteerd worden als er geen eikenprocessierups op aanwezig is. Afgelopen weken hebben de fytosanitaire autoriteiten van het VK meerdere vondsten gedaan van deze rups op bomen die afgelopen jaar door Nederland zijn geleverd. De bomen zijn afkomstig van zeker 7 verschillende bedrijven verspreid over Nederland. Het VK wil voorkomen dat er nog meer bomen met deze rupsen binnenkomen en heeft daarom de eisen aangescherpt. Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden.

Advies
De NVWA adviseert kwekers en handelaren dringend om per direct zeer terughoudend te zijn met export van grotere eiken naar het Verenigd Koningrijk en naar Ierland; ook voor Ierland gelden ZP vereisten. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes worden afgezet. De eikenprocessierups komt in vrijwel geheel Nederland voor en op allerlei plaatsen, zowel in bossen, lanen en bij particulieren. De plaagdruk is dit jaar veel groter dan voorheen en de kans op besmetting van plantmateriaal daarmee eveneens.

Ook bij export van kleinere bomen adviseert de NVWA grote zorgvuldigheid in acht te nemen. Vanwege de huidige hoge plaagdruk is het niet ondenkbaar, dat vrouwtjes ook op de kleinere bomen eitjes gaan afzetten. Kijk bijvoorbeeld ook goed in de omgeving of er nesten van eikenprocessierups aanwezig zijn.