Voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf voor poging tot moord op school

De kinderrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag een (inmiddels) 17-jarige jongen veroordeeld voor poging tot moord op een medeleerling, poging doodslag op een leraar, bedreiging van leraren en leerlingen van zijn school en het hebben van een vuurwapen en munitie. De rechtbank heeft de eis van de officier van justitie gevolgd en een voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf opgelegd.

De rechtbank benadrukt in haar vonnis dat hier geen sprake is van een ‘school shooting’ zoals we dat kennen uit de Verenigde Staten. Deze jeugdige is op zoek gegaan naar een andere jeugdige en de school was de logische plaats daarvoor.

Wat is er gebeurd?
In september 2018 heeft de (toen 16-jarige) jeugdige een geweer en kogels meegenomen naar school en is daar op zoek gegaan naar een leerling die hem en zijn broertje zou pesten. Hij heeft het wapen voor de school laten zien aan medeleerlingen en is, gevolgd door een leraar, door de school gelopen op zoek naar het slachtoffer. Toen hij weer buiten kwam, zag hij het slachtoffer en een leraar voor hem wegrennen en hij heeft toen gericht op de medeleerling en de leraar geschoten. Bewezen is, onder andere, poging tot moord op de medeleerling. De rechtbank komt tot moord omdat de jeugdige meerdere momenten heeft gehad waarop hij zich kon bezinnen op zijn daad.

Overwegingen rechtbank
Poging tot moord en poging tot doodslag worden in ons strafrechtstelsel beschouwd als 2 van de ergste misdrijven. De rechtbank weegt bij het bepalen van de strafmaat echter alle belangen af die een rol spelen.

De jeugdige heeft een blanco strafblad. Ook zijn diverse adviezen uitgebracht door een psycholoog, psychiater en de Raad voor de Kinderbescherming. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar. Het risico op herhaling is volgens de deskundigen aanwezig als de jeugdige niet behandeld wordt.

Vanuit jeugdreclassering is aangegeven dat de verdachte de afgelopen periode goed heeft meegewerkt aan de aan hem gestelde schorsingsvoorwaarden. De verdachte heeft, met zijn zeer betrokken ouders, er alles aan gedaan om herhaling te voorkomen. Ook heeft hij goed meegewerkt aan de hulpverlening. Hij heeft inmiddels door het volgen van een individueel lesprogramma op een andere school zijn diploma gehaald en heeft werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook op persoonlijk vlak heeft de verdachte een ontwikkeling doorgemaakt.

Alles afwegende, in het bijzonder wat er over de persoon van de verdachte is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat oplegging van een lange voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf in de vorm van een werkstraf, passend en geboden is.

Straf
Voor deze feiten heeft de rechtbank de jeugdige een voorwaardelijke jeugddetentie van 12 maanden opgelegd en een werkstraf van 200 uur. De werkstraf dient als vergelding voor de angst en dreiging die is ontstaan door het rondlopen en schieten met een geweer in en rond de school. De voorwaardelijke jeugddetentie benadrukt eveneens de ernst van de feiten en is ook een stok achter de deur voor de verdere begeleiding door jeugdreclassering en behandeling van deze jeugdige tijdens zijn proeftijd van 2 jaar. Een dergelijke situatie mag zich niet meer voordoen.

Ook moet de jeugdige een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan het, ook jeugdige, slachtoffer.