Amsterdamse wethouder over Haga Lyceum: opstappen

De Amsterdamse onderwijs-wethouder Marjolein Moorman staat achter het besluit van minister Slob om het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum te sommeren op te stappen. "Je bent schoolbestuurder in het belang van kinderen en niet in het belang van jezelf." Wel wil ze extra lokalen plaatsen om plaats te bieden aan het groeiend aantal leerlingen.

De minister besloot tot zijn maatregel naar aanleiding van het vandaag openbaar gemaakte rapport van de onderwijsinspectie over het Haga. De inspectie geeft in dat rapport aan er geen vertrouwen in te hebben dat het huidige bestuur de geconstateerde tekortkomingen gaat wegwerken.

Zelfverrijking en wanbeheer
Moorman deelt die mening. "Ik vind net als de minister dat het bestuur moet aftreden. Al helemaal na het onderwijsinspectie-rapport dat we vandaag hebben gezien. Dat er sprake is van zelfverrijking, dat er sprake is van wanbeheer. Met zo'n bestuur kun je geen goede school leiden."

De zorgen van de wethouder zijn specifiek gericht op het huidige bestuur en niet op de school, legt ze uit. "Ik wil heel graag dat de school blijft voortbestaan. Dat het een goede school is voor kinderen die daarvoor kiezen. In die zin hoop ik ook echt dat het schoolbestuur opstapt, kiest voor de kinderen en kiest voor het voortbestaan van de school."

Bekostiging stoppen
Het huidige bestuur heeft gezegd niet van plan te zijn om op te stappen en is bereid daarover te proceduren als het moet. Wouter Pors, advocaat van school, liet eerder vandaag weten dat het bestuur zich niet zonder meer neerlegt bij het dringende verzoek van Slob om op te stappen, ondanks de mogelijke gevolgen. "Als dat niet gebeurt, dan zal de minister de bekostiging stoppen. Dat betekent dat er geen financiering is voor de school en dan kan de school niet op basis van overheidsfinanciering voortbestaan."

Verder zegt de wethouder dat de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen zal bijplaatsen, om ervoor te zorgen dat de kinderen op de school ondanks de bestuurlijke onrust zo goed mogelijk onderwijs krijgen.

"Ik ga wel zorgen dat er genoeg ruimte is, want ik vind het belangrijk dat de kinderen die zich hebben aangemeld de ruimte krijgen om dat onderwijs te krijgen", zegt Moorman daarover. "Je kan niet opgehokt zitten in een klein klaslokaal. Dus die ruimte ga ik geven, maar dan wel daarvan uitgaande dat het schoolbestuur opstapt. Als je in het belang van de kinderen handelt dan doe je dat."