Tot 38 maanden geŽist voor fraude met biotickets

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist tegen 5 verdachten van fraude met biotickets. Het OM verwijt de hoofdverdachte, eigenaar van een biodieselbedrijf, een drietal biotickets uitgebracht te hebben waarbij niet aan de wettelijke verplichting is voldaan. Daarnaast wordt deze hoofdverdachte evenals de medeverdachten gewoontewitwassen en valsheid in geschrift verweten.

Fraude met biotickets
De rechtbank startte afgelopen donderdag met twee aan elkaar verwante zaken. De eerste zaak betrof die tegen de biodieselproducent en zijn CEO. Volgens het OM heeft het bedrijf een drietal biotickets uitgegeven terwijl de onderliggende wettelijk verplichte prestatie was uitgebleven. Namelijk de wettelijke verplichting om de verkochte administratieve hoeveelheid biodiesel daadwerkelijk te hebben uitgeslagen op de markt voor vervoer. Met de uitgifte van de biotickets was een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro gemoeid.

Bioticket
Binnen Europa gold en geldt de Renewable Energie Directive (RED). Deze regelgeving verplichtte, van 2011 tot 2014, bedrijven die brandstoffen uitslaan voor het wegvervoer, een bepaald percentage biobrandstof op de Nederlandse markt voor vervoer te brengen of bij te mengen. Bedrijven die meer dan dat verplichte percentage bijmengden of uitsloegen op de markt voor vervoer, mochten dat te veel verhandelen aan bedrijven die zelf tekort kwamen - of in tickets handelden. Het bewijs voor dit administratief verhandelen van uitgeslagen biodiesel werd bioticket genoemd.

In haar requisitoir benadrukte de officier van justitie het milieubelang dat werd nagestreefd met de biodieselhandel en dat de hoofdverdachte volgens haar met voeten trad. Een belang dat hij juist als biodieselproducent had moeten nastreven. “Terwijl vijftienjarigen schoolstaken voor het klimaat, verwierf verdachte over de rug van hun generatie huizen en auto’s. “aldus de officier.

Witwassen
De tweede zaak werd vandaag behandeld. Het ging hierbij om geldstromen naar Bonaire en de wijze waarop de hoofdverdachte, door middel van valse stukken, ongeveer 3 miljoen genereerde en door middel van nog meer valse stukken, de herkomst van die gelden wit waste. Het onderzoek startte na de doorzoeking in de woning van de hoofdverdachte gedurende het eerste onderzoek. Hierbij werd 60.000 euro in de Hydro korrels van een kamerplant aangetroffen en bleek op zolder 40.000 euro in een hoedendoos verstopt te zijn.

Ernst van de feiten
“Afgelopen week was de warmste juni dag ooit gemeten. De gevolgen van de hittegolven en droogte van vorige zomer zijn nog zichtbaar. In India en Australië zijn hele gebieden ontvolkt en veestapels gestorven door de droogte en watersnood. Biotickets zijn saaie materie, zo op het oog, maar die saaie biotickets gaan dáárover, over het tegengaan van klimaatverandering. Ze zijn het gevolg van regelgeving gebaseerd op de klimaatverdragen van Tokyo en Parijs; verdragen die ons proberen te doordringen van de absolute noodzaak onze CO2 uitstoot omlaag te brengen. Onder meer door minder te vliegen, en door op duurzame brandstoffen te rijden met een CO2 neutrale herkomst. Dat is de achtergrond van de tickets.” , aldus de officier. Ook gaat het hier om witwassen en valsheid in geschrift op een schaal- en organisatieniveau dat er sprake is van gewoontewitwassen. De directe collega’s van de hoofdverdachte, hier de medeverdachten, waren volgens de officier nauw betrokken bij het vervaardigen van de valse stukken en hen wordt om die reden verweten dat zij medepleger zijn geweest van die valsheden. Medeplichtig volgens de officier, omdat zij niet op dezelfde manier geprofiteerd hebben van het genereren en witwassen van de gelden zoals de hoofdverdachte en zijn echtgenote.

Eisen
“Verdachten hebben samen jarenlang, door middel van valse facturen, valse leenovereenkomsten en geheime bankrekeningen gelden weggesluisd die uit misdrijf afkomstig zijn. De omvang hiervan is bepaald niet gering. De totale geldstroom bedraagt miljoenen euro’s. Diverse panden zijn hypotheekvrij aangeschaft met criminele witgewassen gelden. De wijze waarop verdachten binnen de reguliere bedrijfsstructuur valsheden voorwendden voor pure stuitende zelfverrijking, was beredeneerd en geraffineerd”, aldus de officier.

De hoofdverdachte heeft goed meegewerkt en in elk geval ten aanzien van zijn eigen rol, min of meer een complete bekentenis afgelegd. De officier laat weten dat zij die proceshouding op prijs stelt en heeft meewogen in haar strafeis. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 38 maanden vindt zij op zijn plaats. Daarnaast vordert zij de verbeurdverklaring van de diverse panden, aangezien deze het directe resultaat zijn van de delicten die de hoofdverdachte met zijn medeverdachten heeft gepleegd.

De echtgenote van de hoofdverdachte wordt door de officier gezien als medepleger. Het feit dat zij minder actief een rol speelde is volgens de officier meer een gemakzuchtige instelling en risicomijdend gedrag, dan gebrek aan wetenschap van en inzicht in de omvang van de gepleegde misdrijven. In haar eis houdt de officier er rekening mee dat er nog thuiswonende kinderen zijn en dat twee ouders die langduriger vastzitten niet in hun belang is. Een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk vindt zij hier op zijn plaats.

De tweede medeverdachte, CFO van het biodiesel bedrijf met een meer dan riant salaris, wordt het door de officier zwaar aangerekend dat hij heeft gewerkt aan en aanstuurde op het vervalsen van overeenkomsten en facturen. Wat de officier hem ook aanrekent is het feit dat hij blijft ontkennen. Een eis van 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 80.000 euro vindt de officier voor hem dan ook op zijn plaats.

De derde medeverdachte, werknemer bij het biodiesel bedrijf, heeft vervalst en heeft dit ook bekend. De officier neemt hierbij in aanmerking dat hij als werknemer onder de directie minder makkelijk heeft kunnen weigeren deel te nemen aan de gedragingen die hem werden opgedragen. Tegen hem eist zij een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Ten aanzien van het biodiesel bedrijf vordert de officier de maximale geldboete van 820.000 euro. Zij is van mening dat daarmee in feite geen recht wordt gedaan aan de omvang van de fraude, in geldelijke zin, het bedrijf verdiende er ruim twee miljoen mee, zonder iets daarvoor gedaan te hebben van juist datgene waar dit bedrijf voor zegt te staan, het milieu.

Tot slot kondigt de officier de ontnemingszaken aan tegen het biodiesel bedrijf, de hoofdverdachte evenals zijn echtgenote.