GroenLinks over Wallenscenario's Halsema: 'Er moeten meer plekken bij'

Burgemeester Halsema presenteerde deze week vier scenario's voor de toekomst van de Amsterdamse Wallen, GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma heeft al een duidelijke voorkeur: "Wat GroenLinks betreft staat er één punt bovenaan en dat is dat er plekken bij moeten komen", zei Roosma vrijdagavond in AT5's Park Politiek.

De voorstellen van Halsema gaan van het sluiten van de gordijnen tot en met uitbreiding van het aantal ramen op de Wallen. Ze legt nu vier scenario's aan de stad voor, waar bewoners, exploitanten, sekswerkers, maar ook andere Amsterdammers hun mening over mogen geven.

'Misstanden tegengaan'
Voor GroenLinks is de positie van de sekswerkers het allerbelangrijkst; zij moeten veilig en zonder dwang hun werk kunnen doen. Roosma: "Ik wil die vergunde branche breder maken, meer plekken creëren, omdat we op die manier misstanden en mensenhandel het beste tegen kunnen gaan en dat is mijn eerste prioriteit. Maar dat betekent niet dat ik vind dat we niet iets aan de drukte op de Wallen moeten doen."

Prostitutiehotels
Ze denkt dan ook dat een deel van het sekswerk verplaatst zal moeten worden, om de druk op de buurt te verlichten: "Ook op andere manieren in bijvoorbeeld prostitutiehotels, ik vind dat dat op een veilige en goede manier moet kunnen en ik geloof ook dat de Amsterdammers dat vinden."

'Niet stimuleren'
Diederik Boomsma van het CDA ziet juist niets in uitbreiding van het aantal plekken: "Iedereen weet dat prostitutie bestaat, en we krijgen het niet zomaar weg, maar wat we niet moeten doen is het stimuleren door overal in de stad bordelen te openen."

Hij ziet vooral veel in het scenario waarbij de ramen gesloten worden. "Vrouwen als koopwaar achter de ramen, daar moeten we mee stoppen. Prostitutie is geen toeristische attractie. Dus ik ben blij dat dat nu zo heel nadrukkelijk naar voren is gebracht en volgens mij moeten we daar ons voordeel mee doen en doorpakken."

'Mensenhandel niet normaal'
PvdA-fractievoorzitter Mbarki laat zich niet verleiden om zijn voorkeur voor een van de scenario's uit te spreken, ondanks dat zijn partij toch de aanjager was achter het kostbare Project 1012 waarmee toenmalig wethouder Asscher het aantal ramen drastisch terugdrong. "Volgens mij zeiden we al in 2005: Mensenhandel dat is niet normaal en moet je ook niet normaal vinden. We hebben vier scenario's en aan de hand van die vier zullen we met een punt komen dat helemaal recht doet aan hoe wij er in staan. Namelijk; mensenhandel is niet normaal."