Opa (84) de bak in voor misbruik kleinzoon (5)

De rechtbank veroordeelt een 84-jarige man uit Apeldoorn tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan seksueel misbruik van zijn kleinzoon.

De man pleegde seksuele handelingen bij zijn 5-jarige kleinzoon, terwijl aan hem de zorg over zijn kleinzoon was toevertrouwd. Hij wist dat zijn handelen verkeerd was. Zo beval de man zijn kleinzoon achteraf om zijn mond te houden over de gebeurtenissen en ontkende de man het misbruik in eerste instantie toen hij hier in 2017 door de moeder van de jongen mee werd geconfronteerd.

Machtsmisbruik
De man maakte door zijn handelen op onaanvaardbare wijze misbruik van zijn (over)macht over een kind dat - vanwege zijn zeer jonge leeftijd - in een afhankelijke en kwetsbare positie verkeerde. Hij zocht naar bevrediging van zijn eigen seksuele verlangens, zonder er rekening mee te houden dat slachtoffers van seksueel misbruik daar nog jaren later psychische schade van kunnen ondervinden.

Eerder veroordeeld
De man is al eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het plegen van seksuele handelingen met zijn toen minderjarige dochters. Hij gold daarom als een gewaarschuwd mens. Hij heeft bovendien gezien wat een verwoestend effect misbruik op kinderen heeft. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat dit hem er niet van heeft weerhouden om ook zijn kleinzoon te misbruiken.

Duidelijk signaal
Ondanks de hoge leeftijd van de man legt de rechtbank hem een gevangenisstraf op. Deze straf geldt als een duidelijk signaal aan de man, aan het slachtoffer en aan zijn familieleden. Het seksueel misbruik dat de man heeft begaan en het verdriet dat hij daarmee heeft toegebracht aan zijn kleinzoon en zijn familie moet verrekend worden.

Bijzondere voorwaarden
Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man meewerken aan behandeling bij Transfore. Ook legt de rechtbank een contactverbod met het slachtoffer op.

Opa (84) de bak in voor misbruik kleinzoon (5) (Afbeelding ter illustratie: Pixabay)
Opa (84) de bak in voor misbruik kleinzoon (5) (Afbeelding ter illustratie: Pixabay)