11 jaar cel voor doodslag op echtgenote

Op 16 december 2018 meldde verdachte zich bij het politiebureau in Haarlem en deelde mee dat zijn vrouw mogelijk dood was en in de slaapkamer van hun woning lag. Verbalisanten gingen ter plaatse en troffen de inmiddels overleden vrouw in de slaapkamer aan. Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Vandaag heeft de rechtbank de echtgenoot van het slachtoffer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Geen noodweerexces
Door de verdediging is een beroep gedaan op noodweerexces. Verdachte zou zich hebben moeten verdedigen tegen een aanval van zijn vrouw en zou vanwege hevige emoties daarin te ver zijn gegaan. De rechtbank heeft dat verweer verworpen omdat uit het forensisch sporenonderzoek blijkt dat het vastgestelde letsel en het aangetroffen sporenbeeld niet overeen komen met het scenario dat het slachtoffer op haar rug heeft gelegen. De aangetroffen positie van het slachtoffer, liggend op haar buik op bed, is niet passend bij een aanvallende houding van haar ten tijde van het aanbrengen van het letsel. Omdat er geen sprake is geweest van een noodweersituatie, kan een beroep op noodweerexces ook niet slagen.

Straf
De rechtbank overweegt dat verdachte zonder aanwijsbare reden zijn echtgenote op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. Verdachte heeft met dit misdrijf het slachtoffer het leven ontnomen en daarnaast groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de familie en andere naasten van het slachtoffer, onder wie twee, nog zeer jonge, kinderen die nu zonder hun moeder verder moeten leven. Vanwege de ernst van het feit kan slechts volstaan worden met het opleggen van een lange onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf. In dit geval een gevangenisstraf van 11 jaar (met aftrek van de tijd dat verdachte reeds in voorarrest zit).

Vrijspraak mishandeling kinderen
Verdachte werd eveneens beschuldigd van mishandeling van zijn twee kinderen in de periode 2016 tot en met 2018. Omdat deze beschuldiging enkel stoelt op de verklaringen van de twee nog zeer jonge kinderen en objectief en consistent steunbewijs voor deze verklaringen ontbreekt, spreekt de rechtbank verdachte van dat feit vrij.