Militaire Vijfkamp gestaakt wegens hitte

De Militaire Vijfkamp op de kazerne in Oirschot is vanochtend voortijdig afgebroken. Hiertoe werd besloten nadat 2 deelnemers na de finish van het 1e onderdeel (cross/veldloop 8 km) hittestuwing hadden opgelopen. Zij werden onmiddellijk behandeld in het gezondheidszorgcentrum op de kazerne en vervolgens ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het NMK Militaire Vijfkamp (Nationaal Militair Kampioenschap) was vervroegd gestart vanwege de weersomstandigheden. Het onderdeel cross, wat normaal als laatste plaatsvindt, was nu het 1e onderdeel en begon om 7:00 uur. Tijdens de cross was het tegen de 23 graden. Toch bleken de omstandigheden meer invloed te hebben op de deelnemers dan vooraf voorspeld. Naar aanleiding hiervan vond een nieuwe risico-inventarisatie plaats en werd het evenement afgelast.

Maatregelen
In de dagen voorafgaand aan het NMK was er nauw contact tussen de organisatie en het gezondheidszorgcentrum op de kazerne. Er was een inventarisatie gemaakt van risico’s en er waren er verschillende maatregelen genomen. Zo was het tijdschema aangepast; waren er extra drinkposten ingericht op het parcours en waren er extra schaduwplekken gecreëerd.