Julio Poch mag getuigen horen

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een beslissing genomen op het verzoek van Julio Poch om getuigen te mogen horen. Poch wil getuigen doen horen in verband met zijn voornemen om een civiele procedure tegen de Nederlandse Staat te starten waarin hij een schadevergoeding zal vorderen.

Volgens Poch heeft de Staat onrechtmatig gehandeld jegens hem door onder meer te bewerkstelligen dat hij in Argentinië is vervolgd in verband met zijn vermeende betrokkenheid bij de zogenaamde dodenvluchten die in Argentinië zijn uitgevoerd tijdens het Videla-regime in de periode 1976 – 1983. Daarbij verwijt Poch de Staat onder meer dat de Staat zijn vervolging in Argentinië nadelig heeft beïnvloed door misbruik van zijn bevoegdheden.

Om zijn voorgenomen schadevergoedingsvordering te kunnen onderbouwen heeft Poch verzocht getuigen te mogen horen die volgens hem kunnen verklaren over de (politieke) rol en (niet zuiver juridische) interventie van de Staat bij (de totstandkoming van) zijn vervolging in Argentinië. Onder meer voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin en voormalig algemeen directeur van Transavia Meijer zullen als getuigen worden gehoord.

Het verzoek om voormalig minister van Buitenlandse Zaken Verhagen te horen kwalificeert naar het oordeel van de rechtbank als een ‘fishing expedition’, in die zin dat Poch daarvoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld, en is daarom afgewezen. Ook het verzoek om een voormalig vicepresident van de rechtbank Den Haag te horen in verband met een vonnis dat hij in 2009 heeft gewezen in een kortgedingprocedure tussen Poch en de Staat, is afgewezen, nu daarvoor een redelijk processueel belang ontbreekt.