Jeugddetentie en PIJ-maatregel voor poging tot doodslag en meer

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 19-jarige man veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, de zogenoemde PIJ-maatregel. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte heeft geprobeerd om een studente van het leven te beroven en dat hij haar zwaar heeft mishandeld en verkracht. Ook is vast komen te staan dat de verdachte eerder twee andere vrouwen heeft beroofd van hun telefoon, een derde vrouw heeft aangerand en schuldig is aan verduistering.

De rechtbank past het adolescentenstrafrecht (ASR) toe bij de verdachte die 18 jaar was ten tijde van de strafbare feiten. De rechtbank kiest voor de toepassing van het ASR omdat de verdachte in zijn ontwikkeling zwaar is achtergebleven en door geweld, verwaarlozing en misbruik is getraumatiseerd. Het ASR met de PIJ-maatregel bieden, anders dan het strafrecht voor volwassenen, betere en effectievere maatregelen om de samenleving te beschermen tegen het gevaar dat de verdachte vormt.

Na twee jaar jeugddetentie (wettelijk maximum) zal de verdachte in elk geval zes jaar worden behandeld in een maximaal beveiligde inrichting. Die periode zal mogelijk te kort zal zijn om het risico op herhaling voldoende terug te brengen. Te voorzien is dat daarna omzetting van de PIJ-maatregel in TBS nodig zal zijn. Dat is ook mogelijk.

Gebeurtenissen
Op 21 juli 2018 om 5 uur s ochtends fietste de jonge vrouw vanaf station Rotterdam Centraal naar haar woning in de wijk De Esch. Verdachte is de vrouw op zijn fiets gevolgd. Bij haar woning is de verdachte van achteren naar de vrouw gelopen. Hij heeft een stevig opgerold T-shirt om haar nek gedaan. Hij heeft daarmee meerdere malen met grote kracht haar keel dichtgedrukt en op haar hoofd geslagen. De verdachte heeft haar met zijn vingers verkracht en haar levensbedreigend verwond. Daarna is hij rustig weggefietst. De aanval vond plaats binnen anderhalve minuut.

Afschuwelijk
De verdachte heeft het leven van een onschuldige vrouw verwoest. Hij heeft zijn angst, frustratie en boosheid op de wereld en zichzelf afgereageerd op een willekeurige voorbijgangster. Zijn intentie (ik wilde iemand veel pijn doen) was afschuwelijk. De lichamelijke integriteit van de vrouw is op een ernstige manier geschonden. Zij heeft psychisch letsel opgelopen (PTSS) en is voor het leven getekend. De rechtbank rekent dit de verdachte heel zwaar aan. De gebeurtenis veroorzaakte zeer heftige emoties, bij de vrouw, in de familie- en vriendenkring van de vrouw, maar ook in de samenleving.

Straf en maatregel
De straf heeft vergelding van de ernst van de daden en beveiliging van de samenleving tot doel. De straf is een langdurige opsluiting van 24 maanden jeugddetentie en van zes jaar plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Daarmee wordt tegelijkertijd de samenleving tegen de verdachte beschermd. In de verdere toekomst wordt de samenleving beschermd door de orthopedagogische en therapeutische setting van de plaatsing in de inrichting. De rechtbank heeft zich bij het bepalen van de straf en de maatregel laten adviseren door de reclassering en deskundigen van het Forensisch Centrum Teylingereind waar de verdachte zeven weken is geobserveerd.

De verdachte functioneert nog zeer kinderlijk en loopt sterk achter in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling omdat hij in zijn jeugd ernstig is mishandeld, verwaarloosd en misbruikt. Hij is daardoor getraumatiseerd en verweeft seksualiteit met agressie. Zijn complexe problematiek maakt hem als het ware een tikkende tijdbom. Alleen met een langdurige behandeling binnen een inrichting voor jeugdigen zal de verdachte zijn ontwikkelingsachterstand kunnen verkleinen. Dan is er een grotere kans op een effectieve behandeling van zijn problematiek. Met de wetenschap van nu is de kans groot dat de PIJ-maatregel uiteindelijk omgezet zal worden in TBS.

Tot slot moet de verdachte moet de benadeelde partij een immateriële schadevergoeding betalen van € 50.000,-. Ook de andere benadeelde partijen moet hij een schadevergoeding betalen.