Animal Rights vraagt aandacht voor hittestress bij varkens

Afgelopen dinsdag liep de temperatuur in Nederand op tot 27 graden in de schaduw. Animal Rights filmde die dag hoe varkens leden onder deze temperaturen in de metalen trailers in de volle zon wachtend voor het slachthuis van VION in Boxtel.

“Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje,” beschrijft Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen het lot van de dieren.

Zomertransporten betekenen leed door hittestress
De zomer komt eraan en dat is slecht nieuws voor de dieren in de vee-industrie, met name voor de ruim 12 miljoen varkens in Nederlandse fokkerijen. Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet.

Bovendien lijden selectief doorgefokte vleesvarkens meer dan hun soortgenoten in het wild. Varkens gebruiken vooral hun neus om overtollige warmte af te dragen aan de omgeving. Echter, het doorfokken voor sneller groeiende en meer biggen producerende varkens heeft geleid tot steeds zwaardere varkens met, in verhouding, kleinere longen én een kortere snuit.

Sterfte door hitte is mogelijk
Een varken voelt zich comfortabel tot 18 a 20 graden. Al snel daarboven gaan ze sneller en oppervlakkiger ademen en de hartslag en bloeddruk lopen op. Ook gaan ze bij hitte minder eten en rollen de normaal zindelijke dieren in hun eigen mest ter afkoeling. Uiteindelijk worden ze sloom en lethargisch. De oververhitte dieren worden gevoeliger voor infecties en er komen meer miskramen voor bij zeugen.

Hitte leidt tot stress - al bij een temperatuur van 27°C; zelfs lager als de luchtvochtigheid hoog is - en hittestress kan leiden tot sterfte als gevolg van uitdroging, een verstoorde mineralenbalans, vergiftiging vanuit de darmen of hartstilstand.

Eerder onderzoek Animal Rights
Op 4 juni nog publiceerde Animal Rights een onderzoek dat liet zien dat bij transport onder extreme temperaturen geregeld veel vleeskuikens de reis naar het slachthuis niet overleven. Gedurende de zomer van 2018 filmde Animal Rights ook al hoe varkens lagen te puffen en hijgen onder de hitte in stallen en wachtend in trucks bij het slachthuis van Boxtel.

Dubbele moraal
Terwijl in de samenleving een terechte bekommernis leeft om huisdieren die tijdens warme zomerdagen opgesloten zitten, bijvoorbeeld in geparkeerde auto’s of op flatbalkons, worden miljoenen landbouwdieren die lijden in veel te warme en krappe stallen en vrachtwagens vergeten. Animal Rights hekelt deze dubbele moraal en soortdiscriminatie.

"Het is tegenwoordig sociaal volledig geaccepteerd om een autoruit in te tikken om een opgesloten hond te redden van oververhitting," zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. "Hoe kan het dan zijn dat we varkens gevangen gezet in een vrachtwagen bij tropische temperaturen niet mogen bevrijden?"

Hitteprotocol
De Nederlandse veehouderij heeft een hitteprotocol afgesproken, maar dit lijkt vooral een wassen neus waar de sector zich niet aan houdt en de NVWA niet op kan handhaven.

Dinsdag leken er bij Vion in Boxtel geen controles te zijn. Terwijl de temperatuur in geparkeerde auto’s de 30 graden overschreed, stond op het VION terrein één man met een tuinslang het asfalt hier en daar nat te houden en stonden er aan één zijde ventilatoren opgesteld.

Animal Rights: "Het is allang duidelijk dat dierenleed de sector werkelijk niets interesseert zolang het geen negatieve economische gevolgen heeft. Het is aan de minister om eindelijk eens echte maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een transportverbod voor alle dieren op dagen waarop temperaturen boven de 25 graden zijn voorspeld." Animal Rights streeft naar een samenleving die volledig plantaardig gevoed wordt.