Nederlander vindt status en bezit minst belangrijk

Uit een onderzoek naar de drijfveren van Nederlanders, uitgevoerd door coaching company Buttons, blijkt dat de Nederlander het meest hecht aan verbondenheid en vriendschap. Op de tweede plaats komt plezier en onafhankelijkheid komt op de derde plaats. Status en bezit staan helemaal onderaan de drijfverenladder.

Drijfveren bepalen het willen, denken en doen van mensen. Dominante drijfveren zeggen veel over het streven naar voldoening en geluk. Het afgelopen jaar namen ruim vierduizend mensen deel aan de gratis Buttons online drijfverentest. Deze visuele assessment geeft aan de hand van 24 concrete drijfveren, snel inzicht geeft in wat mensen beweegt. De uitslagen van deze tests vormden de basis voor het drijfverenonderzoek.

De Buttons-methode is erop gericht mensen en teams beter te laten presteren op basis van hun drijfveren. Met Buttons leert men te werken vanuit de eigen kracht en ambities. Daarmee kan beter invulling worden gegeven aan de persoonlijke intenties van medewerkers in zowel hun privé- als werksituatie.

Nederlander vindt status en bezit minst belangrijk (Foto: My Buttons)
Nederlander vindt status en bezit minst belangrijk (Foto: My Buttons)