Bitcoin stoot meer CO2 uit dan Sri Lanka

Het berekenen van Bitcoins kost enorm veel rekenkracht en daarmee wordt dus enorm veel stroom verbruikt. Een onderzoeksgroep heeft berekend dat het 'minen' naar de cryptomunt jaarlijks meer energie verbruikt dan de Amerikaanse staat Kansas of een klein land als Sri Lanka. Hun resultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Cell Reports.

"Dit proces van 'minen' kost enorm veel energie en je kan je voorstellen dat dit gelijk staat aan de uitstoot van een grote hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer", volgens onderzoeker Christian Stoll. Het 'minen' begint steeds meer energie te vergen en dit zorgt voor een grote druk op energiecentrales, die nog steeds voornamelijk op kolen draaien. In 2018 kostte het viermaal zoveel energie om een Bitcoin te 'minen' dan het jaar daarvoor.

Met het model dat de onderzoekers ontwikkelden hebben zij berekend dat Bitcoin verantwoordelijk kan worden gehouden voor een energieverbruik van 45,8 Terawattuur, wat overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 22 megaton kooldioxide. Dit is een grotere uitstoot dan de staat Kansas in de Verenigde Staten en met deze aantallen staat Bitcoinminen op plek 83 van grootste kooldioxideproducenten ter wereld, waarmee Sri Lanka gepasseerd is, maar Jordanië binnen handbereik ligt.

Deze aantallen gaan overigens alleen over Bitcoinminen. Zodra de overige cryptomunten ook in ogenschouw worden genomen, zou het energieverbruik en CO2-uitstoot tweemaal zo hoog uitkomen.