Nederland haalt IS-weeskinderen terug

In een brief aan de Tweede kamer laten de ministers Grapperhaus en Blok weten dat het klopt dat er twee Nederlandse IS-weeskinderen naar Nederrland zijn gehaald:

Hierbij informeren wij u, dat de Franse overheid vandaag, 10 juni 2019, twee jonge Nederlandse weeskinderen uit Syrië heeft overgebracht en aan hun Nederlandse voogd heeft overgedragen. Het kabinet is Frankrijk hiervoor zeer erkentelijk.

Conform de kaders ten aanzien van (achtergebleven) kinderen van overleden uitreizigers, zoals beschreven in de brief aan uw Kamer d.d. 21 februari 2019, is voor deze specifieke casus – op basis van een uitspraak van een Nederlandse rechter, die de weeskinderen toewees aan een Nederlandse voogd – bestudeerd hoe deze weeskinderen naar Nederland overgebracht konden worden. Het betreft twee jonge Nederlandse weeskinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag verbleven in een kamp in Syrië en voor wie geen lokaal gezag aanwezig was om de zorg op zich te nemen. In contact tussen Frankrijk en Nederland deed de mogelijkheid zich voor om deze twee weeskinderen naar Nederland over te brengen.

In het belang van de veiligheid en de privacy van betrokkenen, ten behoeve van de bilaterale relaties met andere landen en gezien de noodzakelijke vertrouwelijkheid van dit soort operaties, kunnen wij geen verdere mededelingen doen over deze specifieke casus.