Hulp voor staatlozen in Amsterdam nabij

Amsterdammers zonder nationaliteit worden binnenkort door de gemeente geholpen om te worden erkend als 'staatloos'. Don Ceder van de ChristenUnie verwacht vanuit de raad genoeg steun voor zijn initiatiefvoorstel.

Ze zijn hier geboren, maar hebben geen nationaliteit. Kinderen van ouders die zelf ook geen nationaliteit hebben. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze geen nieuwe kregen toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel en hun geboorteland verdween. Ze kunnen daardoor geen reisdocument aanvragen, een zorgverzekering afsluiten of een bankrekening openen.

Een wet die hun situatie moet verbeteren, ligt al jaren op de plank, melden Reporter Radio en Trouw. Vandaar dat verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, bezig zijn om het heft in eigen handen te nemen. 'De meest kwetsbare groepen worden door geen enkele regering beschermd', aldus Don Ceder van de ChristenUnie.

Kwetsbaar
Om meer rechten te krijgen moet je de status 'staatloos' krijgen. Als het voorstel wordt aangenomen, gaat de gemeente actief hen daarbij helpen. 'Zij moeten nu zelf bewijslast verzamelen om te bewijzen dat ze nergens een onderdaan zijn. Dat gaat de gemeente dan doen, omdat de lijntjes met ambassades veel korter en makkelijker zijn', legt Ceder uit.

Zelfstandige bevoegdheid
De eerstvolgende gemeenteraad zal er gestemd worden over een initiatiefvoorstel om de staatloze actief te helpen. Ook andere grote steden, zoals Utrecht, gaan met de 'staatloze burgers' aan de slag. 'Landelijke wetgeving laat al jaren op zich laat wachten. Amsterdam heeft een zelfstandige bevoegdheid. We moeten actiever gaan helpen', zegt Ceder.